مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی تور شهری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A multi-user decision support system for online city bus tour planning ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند کاربره برای برنامه ریزی تور […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری در گردشگری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer relationship management research in tourism and hospitality: a state-of-the-art ترجمه عنوان مقاله تحقیقات مدیریت ارتباط با مشتری در گردشگری و مهمان پذیری فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت علمی مدیریت استراتژیک در گردشگری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Scientific progress on strategic management in hospitality and tourism: a state-of-the-art ترجمه عنوان مقاله پیشرفت علمی مدیریت استراتژیک در زمینه مهمان پذیری و گردشگری فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی گردشگری هوشمند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Not such smart tourism? The concept of e-lienation ترجمه عنوان مقاله چگونگی گردشگری هوشمند: مفهوم بیگانگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط گردشگری و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات گردشگری در انتخاب غذای محلی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tourist’s preferences in selection of local food: perception and behavior embedded model ترجمه عنوان مقاله ترجیحات گردشگری در انتخاب غذای محلی: مدل ادراک و رفتار تعبیه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی کمک CSR به رفتار مصرف کنندگان سبز – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How does perceived corporate social responsibility contribute to green consumer behavior of Chinese tourists: a hotel context ترجمه عنوان مقاله چگونه CSR به رفتار مصرف کنندگان […]

مشاهده و دانلود رایگان