دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 40 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات لبه در محیط صنعتی اینترنت اشیا – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات لبه در محیط صنعتی اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Edge Computing in the Industrial Internet of Things Environment: Software-DefinedNetworks-Based Edge-Cloud Interplay ترجمه عنوان مقاله محاسبات لبه در محیط صنعتی اینترنت اشیا: شبکه نرم افزاری تعریف […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری – اسپرینگر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری – اسپرینگر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵  تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Queueing Models for Performance Evaluation of Computer Networks—Transient State Analysis ترجمه عنوان مقاله مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری: تحلیل حالت گذرا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله با کاهش DDoS چند سطحی برای IoT صنعتی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله با کاهش DDoS چند سطحی برای IoT صنعتی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Multi-Level DDoS Mitigation Framework for the Industrial Internet of Things ترجمه عنوان مقاله چارچوب مقابله با کاهش DDoS چند سطحی برای اینترنت اشیای صنعتی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار کریستالی سه بعدی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار کریستالی سه بعدی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ۳D Crystal Structure Identification Using Fuzzy Neural Networks ترجمه عنوان مقاله شناسایی ساختار کریستالی سه بعدی با استفاده از شبکه های عصبی فازی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی زلزله با استفاده از شبکه های عصبی – اسپرینگر ۲۰۰۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی زلزله با استفاده از شبکه های عصبی – اسپرینگر ۲۰۰۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۰۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earthquake Forecasting Using Neural Networks: Results and Future Work ترجمه عنوان مقاله پیش بینی زلزله با استفاده از شبکه های عصبی: نتایج و کار آینده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل شبکه های هوشمند در دولت و اداره عمومی – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل شبکه های هوشمند در دولت و اداره عمومی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Government – The Potential of Intelligent Networking in Government and Public Administration ترجمه عنوان مقاله دولت هوشمند – پتانسیل شبکه های هوشمند در دولت و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیدا کردن گره های نفوذ در شبکه های اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیدا کردن گره های نفوذ در شبکه های اجتماعی

  مشخصات مقاله تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Discovering Influential Nodes in Social Networks through Community Finding ترجمه عنوان مقاله پیدا کردن گره های نفوذ در شبکه های اجتماعی از طریق جستجوی عمومی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی داده های پراکنده با استفاده از بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی داده های پراکنده با استفاده از بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sparse Data Recovery using Optimized Orthogonal Matching Pursuit for WSNs ترجمه عنوان مقاله بازیابی داده های پراکنده با استفاده از بهینه سازی ارتوگنال تطبیقی برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Revisiting multiple instance neural networks ترجمه عنوان مقاله بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modular representation of layered neural networks ترجمه عنوان مقاله ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Weighted probabilistic neural network ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Threat analysis of IoT networks Using Artificial Neural Network Intrusion Detection System ترجمه عنوان مقاله آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ شبکه عصبی مصنوعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ICT برای ادغام انرژی تجدید پذیر – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ICT برای ادغام انرژی تجدید پذیر – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ICT for Renewable Energy Integration into Smart Buildings: IoT and Big Data Approach ترجمه عنوان مقاله ICT در ادغام انرژی تجدید پذیر در ساختمان های هوشمند: رویکرد IoT […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر