دانلود رایگان مقاله ISI برنامه ریزی سیستم های اقتصادی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای کلان اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای کلان اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای کلان اقتصادی همه گیری COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Macroeconomic consequences of the COVID-19 pandemic نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله A new data mining method for time series in visual analysis of regional economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مهم کارکرد و جریان بازار نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مهم کارکرد و جریان بازار نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده بنیادین بازده و جریان بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Institutional determinants of emerging market returns and flows انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری اثرات ایجاد تجارت توافق نامه های تجارت آزاد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری اثرات ایجاد تجارت توافق نامه های تجارت آزاد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری اثرات ایجاد تجارت توافق نامه های تجارت آزاد: شواهدی از تجارت مشروبات الکی در آسیای شرقی عنوان انگلیسی مقاله Measuring trade creation effects of free trade agreements: Evidence from wine trade in East Asia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین: بازیگران اصلی، ارزش های اصلی و تغییر روابط قدرت عنوان انگلیسی مقاله Mapping the development of China’s data protection law: Major actors, core values, and shifting power relations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای ASEAN عنوان انگلیسی مقاله Inflation cycle synchronization in ASEAN countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش ابری و تأثیر آن بر اقتصاد کلان ژاپن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش ابری و تأثیر آن بر اقتصاد کلان ژاپن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رایانش ابری و تأثیر آن بر اقتصاد کلان ژاپن – ویژگی های بازار انحصاری چندجانبه و رفاه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Cloud computing and its impact on the Japanese macroeconomy–its oligopolistic market characteristics and social welfare انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Inflation expectations and the recovery from the Great Depression in Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی در مدلی با فرار مالیاتی درآمد سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی در مدلی با فرار مالیاتی درآمد سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هنجارهای اجتماعی و رشد اقتصادی در مدلی با فرار مالیاتی درآمد سرمایه و نیروی کار عنوان انگلیسی مقاله Social norms and economic growth in a model with labor and capital income tax evasion انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کاهش ابعاد در انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل خوشه ای در شرایط مختلف بازار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کاهش ابعاد در انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل خوشه ای در شرایط مختلف بازار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کاهش ابعاد در انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل خوشه ای در شرایط مختلف بازار عنوان انگلیسی مقاله Effect of dimensionality reduction on stock selection with cluster analysis in different market situations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تولید ناخالص و تثبیت تورم در یک چارچوب کینزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تولید ناخالص و تثبیت تورم در یک چارچوب کینزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هدف گذاری اسمی تولید ناخالص داخلی، فعالیت اقتصادی واقعی و تثبیت تورم در یک چارچوب کینزی جدید عنوان انگلیسی مقاله Nominal GDP targeting, real economic activity and inflation stabilization in a new Keynesian framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته عنوان انگلیسی مقاله Stock return predictability from a mixed model perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت یک تئوری رشد پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت یک تئوری رشد پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از کمبود تا رونق: به سمت یک تئوری رشد پایدار عنوان انگلیسی مقاله Through scarcity to prosperity: Toward a theory of sustainable growth انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر