دانلود رایگان مقاله ISI ورشکستگی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی بانک سیلیکون ولی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی بانک سیلیکون ولی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و پایداری ارز پایدار عنوان انگلیسی مقاله Silicon Valley Bank bankruptcy and Stablecoins stability نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی شرکت و پیش بینی تنش مالی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی شرکت و پیش بینی تنش مالی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق، طبقه بندی و تحلیل انتقادی مطالعات درباره ورشکستگی شرکت و پیش بینی تنش مالی عنوان انگلیسی مقاله Survey, classification and critical analysis of the literature on corporate bankruptcy and financial distress prediction نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از مجموعه داده شدیدا نامتوازن عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy prediction for small- and medium-sized companies using severely imbalanced datasets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بقای شرکت پس از ورشکستگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بقای شرکت پس از ورشکستگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبدیل بدهی به سهام در سازماندهی مجدد ورشکستگی و بقای شرکت پس از ورشکستگی عنوان انگلیسی مقاله Debt-to-equity conversion in bankruptcy reorganization and post-bankruptcy firm survival انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش گذاری انعطاف پذیری مالی شرکت تحت ریسک نکول و هزینه های ورشکستگی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش گذاری انعطاف پذیری مالی شرکت تحت ریسک نکول و هزینه های ورشکستگی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش گذاری انعطاف پذیری مالی شرکت تحت ریسک نکول و هزینه های ورشکستگی: یک رویکرد مبتنی بر WACC عنوان انگلیسی مقاله Valuing firm’s financial flexibility under default risk and bankruptcy costs: a WACC based approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده های ورشکستگی شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده های ورشکستگی شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده های ورشکستگی شرکت های کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Small- and medium-enterprises bankruptcy dataset انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله آماری (Data Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنگنای مالی و سرمایه گذاری رقبا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنگنای مالی و سرمایه گذاری رقبا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنگنای مالی و سرمایه گذاری رقبا عنوان انگلیسی مقاله Financial distress and competitors’ investment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف مدل های پیش بینی ورشکستگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف مدل های پیش بینی ورشکستگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعاریف مدل های پیش بینی ورشکستگی: شواهد از اقتصادهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy prediction models’ generalizability: Evidence from emerging market economies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگ ورشکستگی و خط مشی فرصت دوم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگ ورشکستگی و خط مشی فرصت دوم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انگ ورشکستگی و خط مشی فرصت دوم: تاثیر ناامنی ورشکستگی در بازسازی کسب و کار در چین، اروپا و ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy stigma and the second chance policy: the impact of bankruptcy stigma on business restructurings in China, Europe and the United States انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراحل اولیه ورشکستگی SME – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراحل اولیه ورشکستگی SME – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مراحل اولیه ورشکستگی SME: آیا بازار بانکی محلی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Early stage SME bankruptcy: does the local banking market matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرندگی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت های مالی گرفتار و احتمال ورشکستگی آنها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرندگی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت های مالی گرفتار و احتمال ورشکستگی آنها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرندگی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت های مالی گرفتار و احتمال ورشکستگی آنها عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility engagement of financially distressed firms and their bankruptcy likelihood انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی در مدل سازی ورشکستگی شرکت های تولیدی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی در مدل سازی ورشکستگی شرکت های تولیدی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی خودکار و خوشه ای در مدل سازی ورشکستگی شرکت های تولیدی عنوان انگلیسی مقاله Spatial autocorrelation and clusters in modelling corporate bankruptcy of manufacturing firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل خوشه بندی و MARS – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل خوشه بندی و MARS – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورشکستگی با استفاده از ترکیبی از مدل خوشه بندی و MARS: مورد بانک های ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Forecast bankruptcy using a blend of clustering and MARS model: case of US banks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI ورشکستگی (Bankruptcy) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف ورشکستگی: ورشکستگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان معسر گفته می‌شود.
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ورشکستگی اینجا کلیک نمایید.