دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی برق به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد امکان توان خروجی فوق العاده بالا ژنراتورهای الکتریکی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد امکان توان خروجی فوق العاده بالا ژنراتورهای الکتریکی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد امکان توان خروجی فوق العاده بالا ژنراتورهای الکتریکی ترموآکوستیک هیبریدی با محل جک گازی عنوان انگلیسی مقاله Post-positioned gas spring enables ultra-high output power of hybrid thermoacoustic electric generators نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد یادگیری ماشین در حسگرهای فیبر نوری – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد یادگیری ماشین در حسگرهای فیبر نوری – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد یادگیری ماشین در حسگرهای فیبر نوری عنوان انگلیسی مقاله Application of machine learning in optical fiber sensors نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله مبنی بر مجموعه های منفرد بهینه در میکروگرید – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله مبنی بر مجموعه های منفرد بهینه در میکروگرید – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگی رله مبنی بر مجموعه های منفرد بهینه در ریزشبکه های جریان مستقیم برای خطاهای خط عنوان انگلیسی مقاله Optimal single settings based relay coordination in DC microgrids for line faults نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترودهای لوله کربنی چند لایه سه بعدی برای خازن – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترودهای لوله کربنی چند لایه سه بعدی برای خازن – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الکترودهای لوله کربنی چند لایه سه بعدی برای خازن های جریان متناوب پالایش خطی عنوان انگلیسی مقاله Three-dimensional multi-layer carbon tube electrodes for AC line-filtering capacitors نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو میکروگریدها – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو میکروگریدها – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل توان راکتیو ریزشبکه ها با استفاده از FOSMC برای پیروی از کد شبکه در طول فلش ولتاژ نامتقارن عنوان انگلیسی مقاله Reactive power control of micro-grids using FOSMC for grid code compliance during asymmetrical voltage sags نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستم های فتوولتائیک شناور – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستم های فتوولتائیک شناور – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سیستم های فتوولتائیک شناور و روش های ذخیره انرژی: یک بررسی جامع عنوان انگلیسی مقاله An assessment of floating photovoltaic systems and energy storage methods: A comprehensive review نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل موضوعی ربات ها و هوش هیجانی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل موضوعی ربات ها و هوش هیجانی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ربات ها و هوش هیجانی: یک تحلیل موضوعی عنوان انگلیسی مقاله Robots and emotional intelligence: A thematic analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پارکینگ خودروی خورشیدی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پارکینگ خودروی خورشیدی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پارکینگ خودروی خورشیدی: یک پلتفرم مبنی بر اینترنت اشیا برای شارژ ناوگان ماشین های الکتریکی با استفاده از داده های همزمان و پیش بینی تولید عنوان انگلیسی مقاله Solar parking lot management: An IoT platform for smart charging EV fleets, using real-time data and production forecasts نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول نویسی بهینه برای تخصیص منابع رادیویی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول نویسی بهینه برای تخصیص منابع رادیویی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درباره فرمول نویسی بهینه برای تخصیص منابع رادیویی مرتبط با نرخ انتقال رایج عنوان انگلیسی مقاله On optimization formulations for radio resource allocation subject to common transmission rate نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های کسب و کار برای پذیرش فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های کسب و کار برای پذیرش فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های کسب و کار برای پذیرش فتوولتائیک خورشیدی ارتقایافته: تحول تعامل مشتری و شیوه های مشارکت عنوان انگلیسی مقاله Business models for enhanced solar photovoltaic (PV) adoption: Transforming customer interaction and engagement practices نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آب و هوای نگهداری و بالا رفتن عمر در تولید برق  – IEEE 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آب و هوای نگهداری و بالا رفتن عمر در تولید برق – IEEE 2023

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر آب و هوای نگهداری و بالا رفتن عمر در پیش بینی تولید برق خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله The Impacts of Maintenance Weather and Aging on Solar Power Generation Forecasting and Prediction نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی خودروی بدون راننده – IEEE 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی خودروی بدون راننده – IEEE 2023

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای خودروی بدون راننده عنوان انگلیسی مقاله Implementation of Driverless Car نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF فرضیه ندارد مدل مفهومی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری تقویتی عمیق برای دفاع از حملات سایبری سیستم توزیع با DERها – IEEE 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری تقویتی عمیق برای دفاع از حملات سایبری سیستم توزیع با DERها – IEEE 2023

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری تقویتی عمیق برای دفاع از حملات سایبری سیستم توزیع با DERها عنوان انگلیسی مقاله Deep Reinforcement Learning for Distribution System Cyber Attack Defense with DERs نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. مقاله بیس […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی برق – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی برق (به انگلیسی Electricity) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی برق با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره برق از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی برق (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مدیریت دولتی به ترتیب سال انتشار: