دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری دولتی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ فساد و کیفیت حسابداری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ فساد و کیفیت حسابداری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ فساد و کیفیت حسابداری عنوان انگلیسی مقاله Corruption culture and accounting quality انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تعهدی و سیاست مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تعهدی و سیاست مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا حسابداری تعهدی تصمیمات سیاست مالی را تغییر می دهد؟ – شواهدی از آلمان عنوان انگلیسی مقاله Does accrual accounting alter fiscal policy decisions? – Evidence from Germany انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیر کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری مبتنی بر ابر عنوان انگلیسی مقاله Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing – Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همگرایی استانداردهای حسابداری بر ادغام و اکتساب برون مرزی شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همگرایی استانداردهای حسابداری بر ادغام و اکتساب برون مرزی شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر همگرایی استانداردهای حسابداری بر ادغام و اکتساب برون مرزی شرکتهای چینی عنوان انگلیسی مقاله The impact of accounting standards convergence on Chinese firms’ overseas mergers and acquisitions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه های آژانس از جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه های آژانس از جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هزینه های آژانس از جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط عنوان انگلیسی مقاله Agency costs of free cash flow and conditional conservatism انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در چین و سرمایه گذاریهای نهادی خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در چین و سرمایه گذاریهای نهادی خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در چین و سرمایه گذاریهای نهادی خارجی عنوان انگلیسی مقاله IFRS adoption in China and foreign institutional investments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master journals ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۷۳۴ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۳۳ در سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای کمک های دولتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای کمک های دولتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری برای کمک های دولتی: انتخاب استاندارد و حسابداری عنوان انگلیسی مقاله Accounting for government grants: Standard-setting and accounting choice انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت – ۲۰۱۸ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت – ۲۰۱۸ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت: بررسی درباره شرکتهای دولتی اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Organizational Culture in Management Accounting Information System: Survey on State-owned Enterprises (SOEs) Indonesia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش نسبت به حسابداری و مقصود اصلی در حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش نسبت به حسابداری و مقصود اصلی در حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش نسبت به حسابداری و مقصود اصلی در حسابداری: تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک عنوان انگلیسی مقاله Attitudes towards accounting and intention to major in accounting: a logistic regression analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های پردازش تراکنش ها مبتنی بر حفظ محرمانگی بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های پردازش تراکنش ها مبتنی بر حفظ محرمانگی بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی سیستم های پردازش تراکنش ها مبتنی بر حفظ محرمانگی بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Designing confidentiality-preserving Blockchain-based transaction processing systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]