مقالات حسابداری با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پویایی های سیاسی و هویتی یک شیوه کنترل غالب – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پویایی های سیاسی و هویتی یک شیوه کنترل غالب – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل پویایی های سیاسی و هویتی یک شیوه کنترل غالب: مورد کنترل اخلاق کسب و کار و قانونی سازی آن عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the political and identity dynamics of a dominant mode of control: The case of business ethics control and its legalization انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد بهشت مالیاتی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، الزامات گزارش اتفاقات مشکوک و امکانات خط ویژه افشاگر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد بهشت مالیاتی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، الزامات گزارش اتفاقات مشکوک و امکانات خط ویژه افشاگر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد بهشت مالیاتی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، الزامات گزارش اتفاقات مشکوک و امکانات خط ویژه افشاگر: شواهدی از شرکت های مالی استرالیایی عنوان انگلیسی مقاله Tax haven Use, the pricing of audit and Non-audit Services, suspicious matters reporting obligations and whistle blower hotline Facilities: Evidence from […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جاسازی فرآیند استخراج در حسابرسی صورت های مالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جاسازی فرآیند استخراج در حسابرسی صورت های مالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جاسازی فرآیند استخراج در حسابرسی صورت های مالی عنوان انگلیسی مقاله Embedding process mining into financial statement audits انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرا تحلیلی از تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرا تحلیلی از تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرا تحلیلی از تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر قابلیت قیاس گزارش مالی، نقدینگی بازار و هزینه سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Meta-analysis of the Impact of Adoption of IFRS on Financial Reporting Comparability, Market Liquidity, and Cost of Capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بانکداری متمرکز یا غیر متمرکز؟ شواهدی از بانک های اروپایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بانکداری متمرکز یا غیر متمرکز؟ شواهدی از بانک های اروپایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بانکداری متمرکز یا غیر متمرکز؟ شواهدی از بانک های اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Centralised or decentralised banking supervision? Evidence from European banks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش های چندگانه در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش های چندگانه در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ارزش های چندگانه در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت در سازمان های ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله The role of multiple values in developing management accounting practices in hybrid organisations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصول در حسابداری ، امور مالی و حاکمیت شرکتی- الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصول در حسابداری ، امور مالی و حاکمیت شرکتی- الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رقابت بازار محصول در حسابداری ، امور مالی و حاکمیت شرکتی: مروری بر ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Product market competition in accounting, finance, and corporate governance: A review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های طبقه بندی گروه برای بهبود پیش بینی مشکلات مالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های طبقه بندی گروه برای بهبود پیش بینی مشکلات مالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ویژگی ها ، انتخاب نمونه ها و تکنیک های طبقه بندی گروه برای بهبود پیش بینی مشکلات مالی عنوان انگلیسی مقاله Combining feature selection, instance selection, and ensemble classification techniques for improved financial distress prediction انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد پیش بینی مشکلات مالی در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد پیش بینی مشکلات مالی در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد پیش بینی مشکلات مالی در بازارهای نوظهور: چه چیزی بیشتر اهمیت دارد؟ شواهد تجربی از کشورهای بهار عربی عنوان انگلیسی مقاله On the prediction of financial distress in emerging markets: What matters more? Empirical evidence from Arab spring countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ: تحقیق و رسیدگی عمومی عنوان انگلیسی مقاله Impression management and Big Four auditors: Scrutiny at a public inquiry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه: شواهدی از اقتصاد APTA عنوان انگلیسی مقاله Earnings management and theoretical adjustment in capital structure performance pattern: Evidence from APTA economies انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش کارکنان و مدیریت سود – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش کارکنان و مدیریت سود – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاش کارکنان و مدیریت سود عنوان انگلیسی مقاله Employee effort and earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  آزادسازی حساب سرمایه و ترکیب بدهی های بانکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادسازی حساب سرمایه و ترکیب بدهی های بانکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزادسازی حساب سرمایه و ترکیب بدهی های بانکی عنوان انگلیسی مقاله Capital account liberalization and the composition of bank liabilities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات حسابداری با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI