دانلود رایگان مقاله ISI دارایی های نامشهود به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بین المللی در مورد تاثیر اجرای قانون در کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بین المللی در مورد تاثیر اجرای قانون در کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل بین المللی در مورد تاثیر اجرای قانون در کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS عنوان انگلیسی مقاله A cross-national analysis on the impact of enforcement on impairments of tangible assets under IFRS انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی سرمایه گذاری در اروپا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی سرمایه گذاری در اروپا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی سرمایه گذاری در اروپا: محرک ها و موانع مشخص سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در مقابل دارایی های ملموس؟ عنوان انگلیسی مقاله Investment dynamics in Europe: Distinct drivers and barriers for investing in intangible versus tangible assets? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انباشتگی دارایی سرمایه ای پویا و ارزش دارایی های نامشهود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انباشتگی دارایی سرمایه ای پویا و ارزش دارایی های نامشهود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انباشتگی دارایی سرمایه ای پویا و ارزش دارایی های نامشهود: چشم انداز مدیریت عملیات عنوان انگلیسی مقاله Dynamic capital asset accumulation and value of intangible assets: An operations management perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر عملکرد شرکت ها در هند عنوان انگلیسی مقاله Impact of investment in intangible assets on corporate performance in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تحقیقات حسابداری سرقفلی IFRS – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تحقیقات حسابداری سرقفلی IFRS – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تحقیقات حسابداری سرقفلی IFRS: اثرات پیاده سازی و تفاوت های متقابل کشور عنوان انگلیسی مقاله Reviewing IFRS Goodwill Accounting Research: Implementation Effects and Cross-Country Differences انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود و نوآوری باز – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود و نوآوری باز – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک در مورد دارایی های نامشهود و نوآوری باز عنوان انگلیسی مقاله A systematic literature review on intangible assets and open innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه اکتساب و شناخت دارایی های نامشهود – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه اکتساب و شناخت دارایی های نامشهود – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکتساب حق بیمه و شناخت دارایی های نامشهود قابل تشخیص در ترکیبات تجاری قبل و بعد از پذیرش IFRS عنوان انگلیسی مقاله Acquisition premiums and the recognition of identifiable intangible assets in business combinations pre and post IFRS adoption انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرندگی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت های مالی گرفتار و احتمال ورشکستگی آنها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرندگی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت های مالی گرفتار و احتمال ورشکستگی آنها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرندگی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت های مالی گرفتار و احتمال ورشکستگی آنها عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility engagement of financially distressed firms and their bankruptcy likelihood انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی نامشهود و اقتصاد – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی نامشهود و اقتصاد – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت میراث فرهنگی نامشهود در اقتصاد عنوان انگلیسی مقاله The importance of the intangible cultural heritage in the economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب حسابداری دارایی نامشهود – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب حسابداری دارایی نامشهود – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolution of intangible asset accounting: Evidence from Australia ترجمه عنوان مقاله انقلاب حسابداری دارایی نامشهود: شواهدی از استرالیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial reporting of intangible assets in Islamic finance ترجمه عنوان مقاله گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impairment of intangible assets and disclosure by Italian banks ترجمه عنوان مقاله اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible assets on the balance sheet and audit fees ترجمه عنوان مقاله دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

دانلود رایگان مقاله ISI دارایی های نامشهود (Intangible Asset) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
دارایی نامشهود: دارایی نامشهود، به یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق می‌شود، که به‌منظور استفاده در تولید، یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران، یا برای مقاصد اداری، توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود، همچنین قابل‌تشخیص بوده و با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی، توسط یک واحد تجاری، کسب شده باشد.
رشته های مرتبط: حسابداری و علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده دارایی های نامشهود اینجا کلیک نمایید.