دانلود رایگان مقاله ISI محافظه کاری در حسابداری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم جریان سرمایه: تأثیر بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالی عنوان انگلیسی مقاله Regulation of capital flows: Effects on liquidity and the role of financial reporting quality انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران عنوان انگلیسی مقاله The relationship between cash value and accounting conservatism: The role of controlling shareholders انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر عنوان انگلیسی مقاله Accounting conservatism: A life cycle perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی — اثر قانون ساربنز-آکسلی عنوان انگلیسی مقاله Non-audit services and audit quality — the effect of Sarbanes-Oxley Act انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance mechanisms and accounting conservatism: evidence from Egypt ترجمه عنوان مقاله مکانیسم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کار بودن حسابداری در هنگام تصویب IFRS – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کار بودن حسابداری در هنگام تصویب IFRS – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of culture on accounting conservatism during adoption of IFRS in the EU ترجمه عنوان مقاله تأثیر فرهنگ بر محافظه کار بودن حسابداری در هنگام […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimation risk and auditor conservatism ترجمه عنوان مقاله خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری، اقتصاد گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترازنامه سیاست محافظه کاری و گزارش حسابرسی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترازنامه سیاست محافظه کاری و گزارش حسابرسی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Balance Sheet Conservatism and Audit Reporting Conservatism ترجمه عنوان مقاله ترازنامه سیاست محافظه کاری و گزارش حسابرسی محافظه کار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری محافظه کاری حسابداری مشروط – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری محافظه کاری حسابداری مشروط – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Revisiting Conditional Accounting Conservatism in State-controlled Firms ترجمه عنوان مقاله بازنگری محافظه کاری حسابداری مشروط در شرکت های تحت کنترل دولتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]