مقالات حسابداری با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام عنوان انگلیسی مقاله Media coverage and stock price synchronicity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت صاحب کار بر تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does the severity of a client’s negative environmental, social and governance reputation affect audit effort and audit quality? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی: شواهد بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Workforce environment and audit fees: International evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش اجباری IFRS – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش اجباری IFRS – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پذیرش اجباری IFRS بر هزینه سرمایه در کشورهای آمریکای لاتین تأثیر گذاشته است؟ عنوان انگلیسی مقاله Did Mandatory IFRS Adoption Affect the Cost of Capital in Latin American Countries? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده عنوان انگلیسی مقاله Gated Mixture Variational Autoencoders for Value Added Tax audit case selection انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی سرمایه در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی سرمایه در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکامل کاربرد تکنیک های بودجه بندی سرمایه در شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله THE EVOLUTION OF THE APPLICATION OF CAPITAL BUDGETING TECHNIQUES IN ENTERPRISES انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی – اسپرینگر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی – اسپرینگر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی در حسابرسی های پایداری عنوان انگلیسی مقاله Correlates of internal audit function involvement in sustainability audits انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان یک دلاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان یک دلاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیر عاملان یک دلاری عنوان انگلیسی مقاله One dollar CEOs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journals List […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ فساد و کیفیت حسابداری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ فساد و کیفیت حسابداری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ فساد و کیفیت حسابداری عنوان انگلیسی مقاله Corruption culture and accounting quality انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار کیفیت کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار کیفیت کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی نادرست حق الزحمه مربوط به حسابرس به عنوان معیار کیفیت کنترل داخلی عنوان انگلیسی مقاله Misclassification of audit-related fees as a measure of internal control quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های نظری ورای محیط، اکوسیستم و سیستم های حسابداری اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های نظری ورای محیط، اکوسیستم و سیستم های حسابداری اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب های نظری ورای محیط، اکوسیستم و سیستم های حسابداری اقتصادی یکپارچه و طبقه بندی آن ها عنوان انگلیسی مقاله The theoretical frameworks behind integrated environmental, ecosystem, and economic accounting systems and their classifications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سبد سهام با حساب های ذهنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سبد سهام با حساب های ذهنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب سبد سهام با حساب های ذهنی: یک مدل متوازن با ریسک گریزی درون زاد عنوان انگلیسی مقاله Portfolio selection with mental accounts: An equilibrium model with endogenous risk aversion انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و هزینه حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و هزینه حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابرسی گروهی: آیا کیفیت و هزینه حسابرسی با تصمیم حسابرس مدیریت مبنی بر پذیرش مسئولیت مرتبط است؟ عنوان انگلیسی مقاله Group audits: Are audit quality and price associated with the Lead auditor’s decision to accept responsibility? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید حسابداری با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI