دانلود رایگان مقاله ISI هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC): هزینه‌ یابی بر مبنای فعالیت، مبتنی بر این فرض است که فعالیت‌ها در درون هر بنگاه منابع را مصرف می‌کنند و محصولات و خدمات حاصل انجام فعالیت‌ها است. در این روش ابتدا کلیه فعالیت‌های سازمانی شناسایی شده و به عنوان موضوعات هزینه ثبت می‌شوند و همه هزینه‌های سازمانی به این موضوعات تخصیص می‌یابد. در مرحله دوم بر مبانی شاخص‌های تعریف شده هزینه‌های جذب شده به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده تسهیم می‌شود.
رشته های مرتبط: حسابداری
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده هزینه یابی بر مبنای فعالیت اینجا کلیک نمایید.