دانلود رایگان مقاله ISI حقوق زنان به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ازدواج عجیب – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ازدواج عجیب – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ازدواج عجیب: هومورادیکال و هنجارگذاری عنوان انگلیسی مقاله Queering Marriage: The Homoradical and Anti-Normativity انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

پایان نامه انگلیسی چالش ها و مسائل مرتبط با زنان سعودی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی چالش ها و مسائل مرتبط با زنان سعودی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه چالش ها و مسائل مرتبط با زنان سعودی زمانی که در یک شغل جدید غیرقراردادی استخدام می شوند عنوان انگلیسی پایان نامه The Challenges and Issues Faced by Saudi Women When they are Appointed to New Unconventional Jobs سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشتی اجباری بدون عدالت: عدم وجود عدالت رویه ای ، قصاصی و ترمیمی در توافقنامه “زنان راحت”  – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشتی اجباری بدون عدالت: عدم وجود عدالت رویه ای ، قصاصی و ترمیمی در توافقنامه “زنان راحت” – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشتی اجباری بدون عدالت: عدم وجود عدالت رویه ای ، قصاصی و ترمیمی در توافقنامه “زنان راحت” سال ۲۰۱۵ عنوان انگلیسی مقاله Enforced reconciliation without justice: The absence of procedural, retributive, and restorative justice in the “Comfort Women” Agreement of 2015 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم عنوان انگلیسی مقاله The impact of abortion on crime and crime-related behavior انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه: پتانسیل ها و محدودیت های شناسایی عنوان انگلیسی مقاله Violence against women in Primary Health Care: Potentialities and limitations to identification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل خشونت جنسی علیه زنان و حمایت از حقوق آنها در بنگلادش عنوان انگلیسی مقاله Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان حقوق انسانی نیست – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان حقوق انسانی نیست – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقوق زنان حقوق انسانی نیست – غیرکنشگری حقوق انسانی قربانیان سوء استفاده خانگی در قانون خانواده انگلیسی عنوان انگلیسی مقاله When Women’s Rights are Not Human Rights – the Non‐ Performativity of the Human Rights of Victims of Domestic Abuse within English Family Law انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جیمی کارتر و حقوق زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جیمی کارتر و حقوق زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جیمی کارتر و حقوق زنان: از کاخ سفید تا فمینیسم اسلامی عنوان انگلیسی مقاله Jimmy Carter and women’s rights: From the White House to Islamic feminism انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان ایرانی در سلامتی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان ایرانی در سلامتی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقوق زنان ایرانی در سلامتی: پیاده سازی محلی قوانین حقوق بین المللی انسانی عنوان انگلیسی مقاله Women’s right to health in Iran: Domestic implementation of international human rights law انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان معلول و خشونت هدفمند علیه آنان توسط همسایگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان معلول و خشونت هدفمند علیه آنان توسط همسایگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت هدفمند علیه زنان معلول توسط همسایگان و اعضای جامعه انجام شده است عنوان انگلیسی مقاله Targeted violence perpetrated against women with disability by neighbours and community members انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل در زمینه پرستاری و مفاهیم مربوط به خشونت محلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل در زمینه پرستاری و مفاهیم مربوط به خشونت محلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحصیل در زمینه پرستاری و مفاهیم مربوط به خشونت محلی و سوء استفاده از زنان: مرور یکپارچه مطالعات عنوان انگلیسی مقاله Nurse education and understanding related to domestic violence and abuse against women: An integrative review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه هایی درباره خشونت علیه زنان در فیلم تایلندی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه هایی درباره خشونت علیه زنان در فیلم تایلندی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه هایی درباره خشونت علیه زنان در فیلم تایلندی: ابدیت عنوان انگلیسی مقاله Perspectives on violence against women in Thai film: The Eternity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلیسای کاتولیک – حقوق زنان در آرژانتین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلیسای کاتولیک – حقوق زنان در آرژانتین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کلیسای کاتولیک – حقوق زنان در آرژانتین عنوان انگلیسی مقاله Catholic Church v women’s rights in Argentina انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Editorial مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حقوق زنان به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر