دانلود رایگان مقالات مروری عمران - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل پیش بینی برای خواص بتن با کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل پیش بینی برای خواص بتن با کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های پیش بینی برای خواص بتن با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Predictive models for concrete properties using machine learning and deep learning approaches: A review نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش ابری در صنعت ساخت و ساز – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش ابری در صنعت ساخت و ساز – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رایانش ابری در صنعت ساخت و ساز: موارد استفاده، مزایا و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Cloud computing in construction industry: Use cases, benefits and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر اقتصاد حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر اقتصاد حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر اقتصاد حمل و نقل عمومی عنوان انگلیسی مقاله A review of public transport economics انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روشهایی برای بهبود ریزساختار توده های بتن بازیافتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روشهایی برای بهبود ریزساختار توده های بتن بازیافتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روشهایی برای بهبود ریزساختار توده های بتن بازیافتی: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Methods for improving the microstructure of recycled concrete aggregate: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عملکرد ساختاری و مادی بتن ژئوپلیمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عملکرد ساختاری و مادی بتن ژئوپلیمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد ساختاری و مادی بتن ژئوپلیمر: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Structural and material performance of geopolymer concrete: A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد پیزوالکتریک برای ساخت ساختمان های پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد پیزوالکتریک برای ساخت ساختمان های پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مواد پیزوالکتریک برای ساخت ساختمان های پایدار: کاربردها و اصول پایه عنوان انگلیسی مقاله Piezoelectric materials for sustainable building structures: Fundamentals and applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ستون ها و اتصالات فولادی ضد زنگ لوله ای پر شده با بتن (CFSST) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ستون ها و اتصالات فولادی ضد زنگ لوله ای پر شده با بتن (CFSST) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد ستون ها و اتصالات فولادی ضد زنگ لوله ای پر شده با بتن (CFSST): خلاصه ای از تحقیقات اخیر عنوان انگلیسی مقاله Performance of concrete filled stainless steel tubular (CFSST) columns and joints: Summary of recent research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین ارزش زباله های شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین ارزش زباله های شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین ارزش زباله های شیشه ای برای توسعه کامپوزیت های ژئوپلیمر – خواص مکانیکی و خصوصیات رئولوژیکی: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Valorisation of glass waste for development of Geopolymer composites – Mechanical properties and rheological characteristics: A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری: بررسی و چالش های آینده عنوان انگلیسی مقاله Traffic control for freeway networks with sustainability-related objectives: Review and future challenges انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روانگرایی خاک در مهندسی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روانگرایی خاک در مهندسی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش روانگرایی خاک در مهندسی ژئوتکنیک: مروری بر روشهای اخیراً توسعه یافته عنوان انگلیسی مقاله Soil liquefaction mitigation in geotechnical engineering: An overview of recently developed methods انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در فروپاشی تصاعدی و استحکام ساختار سازه در قرن بیست و یکم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در فروپاشی تصاعدی و استحکام ساختار سازه در قرن بیست و یکم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق و تمرین در فروپاشی تصاعدی و استحکام ساختار سازه در قرن بیست و یکم عنوان انگلیسی مقاله Research and practice on progressive collapse and robustness of building structures in the 21st century انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های لرزه ای در کاهش خطر زلزله – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های لرزه ای در کاهش خطر زلزله – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های لرزه ای در کاهش خطر زلزله: بازتاب در زلزله ونچوان سال ۲۰۰۸ عنوان انگلیسی مقاله Seismological challenges in earthquake hazard reductions: reflections on the 2008 Wenchuan earthquake انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های جدید هوش مصنوعی در مهندسی ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های جدید هوش مصنوعی در مهندسی ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های جدید هوش مصنوعی در مهندسی ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Emerging artificial intelligence methods in structural engineering انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقالات مروری عمران (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI