مقالات مهندسی عمران دارای متغیر به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکار طراحی لرزه ای سازه زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکار طراحی لرزه ای سازه زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل جدید طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی. مطالعه موردی یک ایستگاه مترو ۲ طبقه ۳ ایستگاه عنوان انگلیسی مقاله Novel seismic design solution for underground structures. Case study of a 2-story 3-bay subway station انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ساده شده برای طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد ارابه های مکش پشتیبان ژاکت توربین های بادی فراساحلی عنوان انگلیسی مقاله Simplified method for performance-based seismic design of suction caissons supporting jacket offshore wind turbines انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش اثر سایز و غلظت سنگدانه بتن بازیافتی بر خواص بتن – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش اثر سایز و غلظت سنگدانه بتن بازیافتی بر خواص بتن – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات اندازه و غلظت سنگدانه بتن بازیافتی بر خواص بتن پایدار با مقاومت بالا عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the effects of recycled concrete aggregate size and concentration on properties of high-strength sustainable concrete انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل انتقال کلرید از طریق بتن با اکتفا بر عوامل کلیدی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل انتقال کلرید از طریق بتن با اکتفا بر عوامل کلیدی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه مدلی برای انتقال کلرید از طریق بتن با در نظر گرفتن عوامل کلیدی عنوان انگلیسی مقاله Developing a model for chloride transport through concrete considering the key factors انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش التیام غیرخطی تیرهای بتن مسلح – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش التیام غیرخطی تیرهای بتن مسلح – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد ترمیم غیرخطی تیرهای بتن مسلح عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear healing approach for reinforced concrete beams انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار بهبودی سازه ای اعضای بتن سبز – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار بهبودی سازه ای اعضای بتن سبز – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار بهینه سازی ساختاری اعضای بتن سبز عنوان انگلیسی مقاله Structural Optimization Behavior of Green Concrete Members انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی آزمایشی ساختار مکانیکی پیاده روهای بتنی مسلح غلطکی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی آزمایشی ساختار مکانیکی پیاده روهای بتنی مسلح غلطکی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی آزمایشی ساختار مکانیکی پیاده روهای بتنی مسلح غلطکی الیاف پلی پروپیلن ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Experimental Investigation on the Mechanical Properties of Polypropylene Hybrid Fiber-Reinforced Roller-Compacted Concrete Pavements انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمی سازی استحکام در ساختمان چوبی مرتفع – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمی سازی استحکام در ساختمان چوبی مرتفع – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمی سازی استحکام در ساختمان های چوبی بلند: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Quantifying robustness in tall timber buildings: A case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انکراژ آرماتور برشی در تیرها و دالها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انکراژ آرماتور برشی در تیرها و دالها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهارگذاری آرماتورهای برشی در تیرها و دالها عنوان انگلیسی مقاله Anchorage of shear reinforcement in beams and slabs انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت و شیوه های آنالیزی برای تعیین اثربخشی آب بندی دوغاب – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت و شیوه های آنالیزی برای تعیین اثربخشی آب بندی دوغاب – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های تحلیلی برای تعیین اثربخشی آب بندی دوغاب در اقلیم مرطوب/یخ زده با استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت روسازی عنوان انگلیسی مقاله Analytical methods to determine effectiveness of slurry seals in wet/freeze climate using pavement management information systems انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست ترد اتصالات پیچی با بار جانبی برای سازه های چوبی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست ترد اتصالات پیچی با بار جانبی برای سازه های چوبی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرابی شکننده اتصالات پیچی خودکششی با بارگذاری جانبی برای سازه های چوبی چند لایه متقاطع عنوان انگلیسی مقاله Brittle failure of laterally loaded self-tapping screw connections for cross-laminated timber structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسدودی کالورت در زمان سیل – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسدودی کالورت در زمان سیل – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انسداد پلک های جعبه ای شکل و دایره ای در شرایط وقوع سیل: یک بررسی آزمایشگاهی عنوان انگلیسی مقاله Blockage of box-shaped and circular culverts under flood event conditions: a laboratory investigation انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اهداف توسعه پایدار و متد های ترابری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اهداف توسعه پایدار و متد های ترابری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهداف توسعه پایدار و شیوه های حمل و نقل: تجزیه و تحلیل ارکان پایداری محیط زیست، سلامت و اقتصاد عنوان انگلیسی مقاله Sustainable development goals and transportation modes: Analyzing sustainability pillars of environment, health, and economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مهندسی عمران دارای متغیر به زبان انگلیسی از مجلات ISI