مقالات محیط زیست با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند برای صنعت تصفیه نفت عنوان انگلیسی مقاله Process-based volatile organic compound emission inventory establishment method for the petroleum refining industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری جامع بر پیش تصفیه فاضلاب سمی پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری جامع بر پیش تصفیه فاضلاب سمی پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری جامع بر پیش تصفیه فاضلاب سمی پتروشیمی و تصفیه پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله A comprehensive review on toxic petrochemical wastewater pretreatment and advanced treatment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شرایط هواشناسی بر غلظت PM2.5 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شرایط هواشناسی بر غلظت PM2.5 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شرایط هواشناسی بر غلظت PM2.5 در سراسر چین: مروری بر روش شناسی و مکانیسم عنوان انگلیسی مقاله Influence of meteorological conditions on PM2.5 concentrations across China: A review of methodology and mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن حالت های اکولوژیکی آب در توسعه مدل کمی آب و هوایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن حالت های اکولوژیکی آب در توسعه مدل کمی آب و هوایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در نظر گرفتن حالت های اکولوژیکی آب در توسعه مدل کمی آب و هوایی ساختمان های سبز شهری با استفاده از ارزش گذاری پولی عنوان انگلیسی مقاله Considering water ecological aspects in developing a quantitative climatic model of urban green building using monetary valuations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب تحت فرآیندهای شستشو  الکترواسمزی و اسید سیتریک عنوان انگلیسی مقاله Heavy metal removal from sewage sludge under citric acid and electroosmotic leaching processes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن در مقیاس بزرگ در صنایع شیمایی مدرن زغال در چین عنوان انگلیسی مقاله Cost curve of large-scale deployment of CO2-enhanced water recovery technology in modern coal chemical industries in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات کارآیی علفهای هرز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات کارآیی علفهای هرز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ملاحظات کارآیی علفهای هرز، اقتصادی و زیست محیطی برای مدیریت بهبود یافته علف کش در ناحیه حوضه آبریز صخره مرجانی بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Combining weed efficacy, economics and environmental considerations for improved herbicide management in the Great Barrier Reef catchment area انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی راه پایداری محیط زیست – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی راه پایداری محیط زیست – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی راه پایداری محیط زیست: نقش توسعه اقتصادی و تحقیق و توسعه در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله An Assessment of Environmental Sustainability Corridor: The Role of Economic Expansion and Research and Development in EU Countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در بازاریابی مدیریت زباله های جامد عنوان انگلیسی مقاله The relationship among customer operant resources, online value co-creation and electronic-word-of-mouth in solid waste management marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای عنوان انگلیسی مقاله Quantifying greenhouse gas emissions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های حسابداری مواد شیمیایی مبتنی بر مصرف ملی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های حسابداری مواد شیمیایی مبتنی بر مصرف ملی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های حسابداری مواد شیمیایی مبتنی بر مصرف ملی عنوان انگلیسی مقاله Indicators for national consumption-based accounting of chemicals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از بوم شناسی پایدار ایزوتوپ تا اکولوژی ایزوتوپ پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از بوم شناسی پایدار ایزوتوپ تا اکولوژی ایزوتوپ پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از بوم شناسی پایدار ایزوتوپ تا اکولوژی ایزوتوپ پزشکی قانونی – شرح ایزوتوپ عنوان انگلیسی مقاله From stable isotope ecology to forensic isotope ecology — Isotopes’ tales انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی گالیم از ضایعات دیودهای ساطع کننده نور با شستشوی اسید اگزالیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی گالیم از ضایعات دیودهای ساطع کننده نور با شستشوی اسید اگزالیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی گالیم از ضایعات دیودهای ساطع کننده نور با شستشوی اسید اگزالیک عنوان انگلیسی مقاله Recovery of gallium from waste light emitting diodes by oxalic acidic leaching انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات محیط زیست با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI