مقالات محیط زیست با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی توده ذرات – ماشین بردار پشتیبانی (PSO-SVM) ترکیبی مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی برای پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری کوتاه مدت عنوان انگلیسی مقاله A hybrid PSO-SVM model based on clustering algorithm for short-term atmospheric pollutant concentration forecasting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسی و گونه ای نشانگرهای استرس در یوزپلنگ ها در نامیبیا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسی و گونه ای نشانگرهای استرس در یوزپلنگ ها در نامیبیا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت های جنسی و گونه ای نشانگرهای استرس در یوزپلنگ ها و پلنگ های هم بوم در نامیبیا عنوان انگلیسی مقاله Sex and species differences of stress markers in sympatric cheetahs and leopards in Namibia انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاتالیزور فنتون مانند کاربردی و قابل بازیافت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاتالیزور فنتون مانند کاربردی و قابل بازیافت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک کاتالیزور فنتون مانند کاربردی و قابل بازیافت تولید شده بدون انتشار فاضلاب و ارزیابی عملکرد آن عنوان انگلیسی مقاله An easily applicable and recyclable Fenton-like catalyst produced without wastewater emission and its performance evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیافت پلی استر زباله – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیافت پلی استر زباله – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه زندگی و تمایل به پرداخت بازیافت پلی استر زباله عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment and the willingness to pay of waste polyester recycling انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان بر رهبری زنجیره تامین خرده فروشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of cap-and-trade mechanism and consumers’ environmental preferences on a retailer-led supply Chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتشارات موتور از طریق دمانگاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتشارات موتور از طریق دمانگاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد تصمیم گیری چند صفتی برای فرآیند پیرولیز Aegle marmelos با استفاده از TOPSIS و تجزیه و تحلیل رابطه خاکستری: ارزیابی انتشارات موتور از طریق دمانگاری فروسرخ جدید عنوان انگلیسی مقاله Multi-attribute decision-making approach for Aegle marmelos pyrolysis process using TOPSIS and Grey Relational Analysis: Assessment of engine emissions […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر منگنز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر منگنز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز و تعیین خصوصیات ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر منگنز برای عدم تحرک مونوکسید کربن عنوان انگلیسی مقاله Synthesis and characterization of Mn-slag based geopolymer for immobilization of Co انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایلهای انتشار اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایلهای انتشار اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه زندگی پروفایلهای انتشار اتمسفری از نیروگاه های زمین گرمایی ایتالیا عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment of atmospheric emission profiles of the Italian geothermal power plants انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تک هضمی غیرهوازی کودهای خوکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تک هضمی غیرهوازی کودهای خوکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تک هضمی غیرهوازی کودهای خوکی در یک بستر شستشو همراه با راکتور متانوژنیک: اثرات محیط کشت فیلتری عنوان انگلیسی مقاله Anaerobic mono-digestion of pig manure in a leach bed coupled with a methanogenic reactor: Effects of the filter media انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها در خاک کشت شده با نیشکر در منطقه شمالی ایالت پرنامبوکو، برزیل عنوان انگلیسی مقاله Assessment of the gray water footprint of the pesticide mixture in a soil cultivated with sugarcane in the northern area of the State of Pernambuco, Brazil […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کود آزاد کنترل شده کیسه ای بر فقدان نیتروژن ، انتشار گازهای گلخانه ای و میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو عنوان انگلیسی مقاله Effect of bag-controlled release fertilizer on nitrogen loss, greenhouse gas emissions, and nitrogen applied amount in peach production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر سبز بر اساس دیدگاه برداری عنوان انگلیسی مقاله Spatial-temporal characteristics of green travel behavior based on vector perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای فاصله فازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای فاصله فازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای فاصله فازی شهودی بهبود یافته برای مدیریت برنامه ریزی منابع ادغام کننده تاوان بازگشت از کمبود و مازاد منابع عنوان انگلیسی مقاله An improved intuitionistic fuzzy interval two-stage stochastic programming for resources planning management integrating recourse penalty from resources scarcity and surplus انتشار […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات محیط زیست با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI