دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت کسب و کار - صفحه 46 از 54 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic resources and corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله منابع اقتصادی و مسئولیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، رقابت و عملکرد بازار محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، رقابت و عملکرد بازار محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, product market competition, and product market performance ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و سیاست تقسیم سود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و سیاست تقسیم سود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility and Dividend Policy ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزاریابی فاکتورهای خطر مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزاریابی فاکتورهای خطر مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fishing the Corporate Social Responsibility risk factors ترجمه عنوان مقاله ابزاریابی فاکتورهای خطر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رفاه کارکنان بر عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رفاه کارکنان بر عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر رفاه کارکنان بر عملکرد نوآوری: شواهدی از شرکت های تولید کننده چین عنوان انگلیسی مقاله The impact of employee welfare on innovation performance: Evidence from China’s manufacturing corporations انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاری و غیر بازاری، عدم قطعیت و ظرفیت استراتژیک – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاری و غیر بازاری، عدم قطعیت و ظرفیت استراتژیک – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonmarket and market strategies, strategic uncertainty and strategic capabilities: Evidence from the USA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اخبار بر قیمت سهام شرکت های سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اخبار بر قیمت سهام شرکت های سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How does news impact on the stock prices of green firms in emerging […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان خلاق و فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان خلاق و فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural and creative entrepreneurs: understanding the role of entrepreneurial identity ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee imagination and implications for entrepreneurs: inspiration from Chinese business enterprises ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش، تعهد سازمانی و پاداش در شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش، تعهد سازمانی و پاداش در شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Education, organizational commitment, and rewards within Japanese manufacturing companies in China ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Value creation via supply chain risk management in global fashion organizations […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای اطلاعات و بهبود عملکرد مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای اطلاعات و بهبود عملکرد مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا افشای اطلاعات محیطی به بهبود عملکرد مالی شرکت کمک می کند؟ بررسی مکانیسم اساسی عنوان انگلیسی مقاله Does environmental information disclosure contribute to improve firm financial performance? An examination of the underlying mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد در سایت های تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Leveraging sociability for trust building on social commerce sites انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت کسب و کار به زبان انگلیسی از مجلات ISI