دانلود رایگان مقاله ISI صادرات و واردات به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کارهای روستایی و ارتقاء سطح: تحلیل روستایی-شهری از نوآوری کسب و کار  – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کارهای روستایی و ارتقاء سطح: تحلیل روستایی-شهری از نوآوری کسب و کار – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کسب و کارهای روستایی و ارتقاء سطح: تجزیه و تحلیل روستایی-شهری از نوآوری کسب و کار و صادرات در شمال و میدلندز انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Rural businesses and levelling up: A rural-urban analysis of business innovation and exporting in England’s north and midlands نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر محدودیت های تجارت داده بر صادرات خدمات فناوری اطلاعات – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر محدودیت های تجارت داده بر صادرات خدمات فناوری اطلاعات – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر محدودیت های تجارت داده بر صادرات خدمات فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل بین کشوری عنوان انگلیسی مقاله Impact of data trade restrictions on IT services export: A cross-country analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته: آیا کیفیت نهادی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of export product quality and economic complexity for economic progress of developed economies: Does institutional quality matter? نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Financial frictions and export dynamics in large devaluations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه انرژی باد جهانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه انرژی باد جهانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چین در توسعه انرژی باد جهانی: نقش، جایگاه و تأثیر عنوان انگلیسی مقاله China in global wind power development: Role, status and impact انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه صادرات شرکت های خصوصی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه صادرات شرکت های خصوصی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مستقیم یا غیر مستقیم؟ تاثیر ارتباطات سیاسی بر نحوه صادرات شرکت های خصوصی چینی عنوان انگلیسی مقاله Direct or indirect? The impact of political connections on export mode of Chinese private enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات برتر اندونزی به پنج بازار اصلی صادرات عنوان انگلیسی مقاله The impact of exchange rate volatility on Indonesia’s top exports to the five main export markets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری گسترش صادرات شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری گسترش صادرات شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پایداری گسترش صادرات شرکت از منظر افشای اطلاعات زیست محیطی عنوان انگلیسی مقاله Sustainability of enterprise export expansion from the perspective of environmental information disclosure انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات تعهد شرکت توسط انجمن بازرگانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات تعهد شرکت توسط انجمن بازرگانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل موسسه های بازرگانی صادرکننده با انجمن های تجاری: با نگاهی به کشور شیلی عنوان انگلیسی مقاله Exporting firm’s engagement with trade associations: Insights from Chile انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر صادرات بر بدهی مالی شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر صادرات بر بدهی مالی شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی شرکتهای کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله The impact of exporting on financial debt choices of SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فشارهای بازار داخلی بر انتخاب بازار صادرات شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فشارهای بازار داخلی بر انتخاب بازار صادرات شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبادله بین بازارهای دور و نهادی مبدائی: تأثیر فشارهای بازار داخلی بر انتخاب بازار صادرات شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله The trade-off between institutionally proximal and distal markets: The impact of home market pressures on firms’ export market selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و متوسط در غنا – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و متوسط در غنا – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و متوسط در غنا: نقش قابلیت های شرکت عنوان انگلیسی مقاله Social capital and export performance of SMEs in Ghana: the role of firm capabilities انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تجربیات قبلی و منابع خاص شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تجربیات قبلی و منابع خاص شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تجربیات قبلی و منابع خاص شرکت در خروجی صادرات شرکت های کوچک و متوسط (SME) اقتصاد توسعه یافته از بازارهای در حال ظهور: مکمل یا جبران کننده؟ عنوان انگلیسی مقاله Effects of prior market experiences and firm-specific resources on developed economy SMEs’ export exit from emerging markets: Complementary […]

دانلود رایگان مقاله ISI صادرات و واردات  (Exports and Imports) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
صادرات و واردات: استراتژی صادرات به ارسال کالاها به مکان ها یا کشورها ی دیگر برای فروش یا معاوضه است. در اقتصاد، یک کالای صادره یا هر کالای خوب از یک کشور تا کشور دیگر در یک شیوه مشروع، به طور نمونه برای استفاده در صنعت جا به جاشده است. به کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته و یا فراهم شده و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد گردد، واردات گفته می شود.
رشته های مرتبط: مدیریت، اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات صادرات و واردات (واردکنندگان و صادرکنندگان) در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.