دانلود رایگان مقاله ISI فرهنگ سازمانی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI فرهنگ سازمانی (Organizational Culture) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
فرهنگ سازمانی: مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترك است كه اعضاء نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می‌شود. كریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب رفتاری كه مردم در عمل از خود آشكار می‌سازند، راهی كه بر آن پایه به‌طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌كنند و شیوه‌ای كه به‌طور واقعی با هم رفتار می‌كنند تعریف می‌كند.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی اینجا کلیک نمایید.