مقالات مدیریت با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 81 از 94 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب انواع مختلف اما مکمل پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب انواع مختلف اما مکمل پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار دادن مشاغل جدید به عنوان یک فرآیند تجمعی در ترکیب انواع مختلف اما مکمل پروژه ها: مورد یک شرکت مبتنی بر پروژه عنوان انگلیسی مقاله Embedding of a new business as a cumulative process of combining different but complementary types of projects: The case of a project-based firm […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور افقی در پایگاه داده تحقیقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور افقی در پایگاه داده تحقیقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور افقی در پایگاه داده تحقیقی سیاست گذاری با مدل مبحث احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Horizon scanning in policy research database with a probabilistic topic model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرک و موانع صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرک و موانع صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروهای محرک و موانع صنعت ۴٫۰: آیا شرکت های چند ملیتی و کوچک و متوسط فرصت های برابری دارند؟ عنوان انگلیسی مقاله Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتماعی سازی و تناسب هدف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتماعی سازی و تناسب هدف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های اجتماعی سازی و تناسب هدف عنوان انگلیسی مقاله Socialization mechanisms and goal congruence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودکاوی، روابط عمومی، شهرت و بازاریابی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودکاوی، روابط عمومی، شهرت و بازاریابی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خودکاوی: روابط عمومی، شهرت و بازاریابی اجتماعی در عصری میان رشته ای عنوان انگلیسی مقاله Soul searching: Public relations, reputation and social marketing in an age of interdisciplinarity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت تحقیق و توسعه فرامرزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت تحقیق و توسعه فرامرزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی بنیادهای خرد قابلیت های نوآوری. شواهدی از مشارکت تحقیق و توسعه فرامرزی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the microfoundations of innovation capabilities. Evidence from a cross-border R&D partnership انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی متمایز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی متمایز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کارگزاران (غیر) رقیب در کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی متمایز عنوان انگلیسی مقاله The effect of (non-)competing brokers on the quality and price of differentiated internet services انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار سفارش و تحویل غذا آنلاین به آفلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار سفارش و تحویل غذا آنلاین به آفلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های کیفیت غذا و موقعیت مکانی تکاملی رستوران ها در بازارهای سفارش و تحویل غذا آنلاین به آفلاین رقابتی: یک رویکرد مبتنی بر عامل عنوان انگلیسی مقاله Evolutionary food quality and location strategies for restaurants in competitive online-to-offline food ordering and delivery markets: An agent-based approach انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه محصول دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه محصول دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارائه محصول دیجیتال، پردازش اطلاعات، نیاز به شناخت و قصد رفتاری در تجارت دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Digital product presentation, information processing, need for cognition and behavioral intent in digital commerce انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی زودهنگام ثبت اختراعات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی زودهنگام ثبت اختراعات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی زودهنگام ثبت اختراعات مهم: طراحی و اعتبار سنجی معیارهای شبکه استناد عنوان انگلیسی مقاله Early identification of important patents: Design and validation of citation network metrics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران خسارت مدیر عامل اجرایی و مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران خسارت مدیر عامل اجرایی و مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جبران خسارت مدیر عامل اجرایی و مدیریت درآمدها: آیا جنسیت واقعا اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله CEO compensation and earnings management: Does gender really matters? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد به عملکرد رابطه خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد به عملکرد رابطه خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات احتمالی اختصاصیت دارایی، اختصاصیت قرارداد و اعتماد به عملکرد رابطه خارجی عنوان انگلیسی مقاله The contingent effects of asset specificity, contract specificity, and trust on offshore relationship performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خطر شکست های کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خطر شکست های کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک اثرات اقتصادی آب و هوای غیر طبیعی برای کاهش خطر شکست های کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Understanding the economic effects of abnormal weather to mitigate the risk of business failures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مدیریت با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI