مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 21 از 31 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدل تجاری در رشد بازار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدل تجاری در رشد بازار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش یک مدل تجاری در رشد بازار: تفاوت بین صنعت تبدیلی و صنعت نوظهور عنوان انگلیسی مقاله The role of a business model in market growth: The difference between the converted industry and the emerging industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی موبایلی درون فروشگاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی موبایلی درون فروشگاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی موبایلی درون فروشگاهی بازی نمایی شده: اثر ترکیبی تبلیغات نقطه خرید بازی نمایی شده عنوان انگلیسی مقاله Gamified in-store mobile marketing: The mixed effect of gamified point-of-purchase advertising انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی برای انتقال دختران به مدرسه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی برای انتقال دختران به مدرسه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Way2Go! بازاریابی اجتماعی برای انتقال فعال دختران به مدرسه عنوان انگلیسی مقاله Way2Go! Social marketing for girls’ active transportation to school انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه های حرفه ای خدمات: نقش حرفه ای ها، مشتریان و تعاملات موثر آنها عنوان انگلیسی مقاله Enhancing value co-creation in professional service projects: The roles of professionals, clients and their effective interactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات اجتماعی آفلاین و تقاضای خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات اجتماعی آفلاین و تقاضای خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعاملات اجتماعی آفلاین و تقاضای خرید آنلاین: آیا میزان تعاملات اجتماعی مهم است؟ عنوان انگلیسی مقاله Offline social interactions and online shopping demand: Does the degree of social interactions matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی برند و خرید اجباری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی برند و خرید اجباری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انطباق خودی، وابستگی برند و خرید اجباری عنوان انگلیسی مقاله Self-congruence, brand attachment and compulsive buying انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرات انگیزه بیرونی بر رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی: آشکارسازی ادراک مصرف کنندگان از مزایای تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer behaviors in social commerce: Revealing consumers’ perceptions of social commerce benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی و اشتراک گذاری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی و اشتراک گذاری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار مشارکتی و اشتراک گذاری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Cooperative behavior and information sharing in the e-commerce age انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و نتایج کیفیت ارتباط در خدمات بانکی خرده فروشی: نقش تجربه مشتری عنوان انگلیسی مقاله Relationship quality determinants and outcomes in retail banking services: The role of customer experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات افزایشی و اصلی در تولید کنندگان ارائه دهنده خدمات عنوان انگلیسی مقاله The role of customer knowledge development for incremental and radical service innovation in servitized manufacturers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری دوباره در عمل خرید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری دوباره در عمل خرید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرید رایگان بسته گشوده: خرده فروشی جایگزین و نوآوری دوباره در عمل خرید عنوان انگلیسی مقاله Unpacking package free shopping: Alternative retailing and the reinvention of the practice of shopping انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه مشتری بر ارائه خدمات در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه مشتری بر ارائه خدمات در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید محتوا پیامدهای ارزش: دیدگاه مشتری بر ارائه خدمات در پروژه ها عنوان انگلیسی مقاله Co-creation of value outcomes: A client perspective on service provision in projects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سگ ها و گربه ها صاحب دارند: مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان و ارزش دهی اقتصادی آنها نسبت به حیوانات خانگی عنوان انگلیسی مقاله Dogs have masters, cats have staff: Consumers’ psychological ownership and their economic valuation of pets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI