دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت دانش سازمانی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت دانش سازمانی (Organizational Knowledge Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف مدیریت دانش سازمانی (EKM): با توجه به تعریف دانش، مدیریت دانش یا KM عملی کلی به منظور مدیریت فرایندهای خلق، ذخیره و نگهداری و به اشتراک گذاردن دانش است؛ که به طور عمومی باید شامل شناسائی وضعیت موجود، تشخیص، وضوح نیازها و خواسته‌ها و بهبود فرایندهای مورد اثر باشد و به تبع آن پروژه‌های مدیریت دانش پروژه‌های بهبود بخشی هستند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مدیریت دانش سازمانی اینجا کلیک نمایید.