دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 418 از 436 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انگیزه مجدد هدیه افراد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انگیزه مجدد هدیه افراد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessing individuals’ re-gifting motivations ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی انگیزه های مجدد هدیه افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله تحقیقات بازاریابی – Journal of Business Research دانشگاه  گروه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد سازگاری بازاریابی هماهنگی متقابل کارکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد سازگاری بازاریابی هماهنگی متقابل کارکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The antecedents of cross-functional coordination and their implications for marketing adaptiveness ترجمه عنوان مقاله  هماهنگی متقابل کارکرد و پیامدهای آن برای سازگاری بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز هویت سازمانی انتخاب حق امتیاز کارآفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز هویت سازمانی انتخاب حق امتیاز کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله When do franchisors select entrepreneurial franchisees? An organizational identity perspective ترجمه عنوان مقاله  وقتی دارندگان حق امتیاز،حق امتیاز کارآفرینی را انتخاب می کنند؟ چشم انداز هویت سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تصدی شروع کار شرکت کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تصدی شروع کار شرکت کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Start-ups, incumbents, and the effects of takeover competition ترجمه عنوان مقاله  شروع کار، شرکت کنندگان و تاثیرات رقابت تصدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اولویت بندی هزینه مدیریت جریان فروش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اولویت بندی هزینه مدیریت جریان فروش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of managerial cost prioritization on sales force turnover ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اولویت بندی هزینه های مدیریت بر جریان فروش نیروی انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مصرف کننده تعامل وب سایت تجاری بازار بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مصرف کننده تعامل وب سایت تجاری بازار بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Understanding consumer motivations to interact on brand websites in the international marketplace: Evidence from the U.S., China, and South Korea ترجمه عنوان مقاله  درک انگیزه مصرف کننده برای تعامل با وب سایت های تجاری در بازار بین المللی: شواهد از سوی ایالات متحده، چین و  کره جنوبی فرمت مقاله  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سهم بازار معیار عملکرد نام تجاری FMCG

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سهم بازار معیار عملکرد نام تجاری FMCG

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A meta-analysis of correlations between market share and other brand performance metrics in FMCG markets ترجمه عنوان مقاله  یک تجزیه و تحلیل متقابل بین سهم بازار و سایر معیارهای عملکرد نام تجاری در بازارهای FMCG فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی برند زیبای به خواب رفته بخش باقی مانده برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی برند زیبای به خواب رفته بخش باقی مانده برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reviving sleeping beauty brands by rearticulating brand heritage ترجمه عنوان مقاله  بازسازی برندهای زیبای به خواب رفته با بیان مجدد بخش باقی مانده از برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت آموزش داخل فروشگاه قانونی خرده فروشان قصد خرید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت آموزش داخل فروشگاه قانونی خرده فروشان قصد خرید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Making the store a place of learning: The effects of in-store educational activities on retailer legitimacy and  shopping intentions ترجمه عنوان مقاله  ساختن فروشگاه به عنوان محل یادگیری: تاثیر فعالیت های آموزشی داخل فروشگاه بر قانونی بودن خرده فروشان و قصد  خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خالص پیکربندی هنجار ارتباط روابط مشتری شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خالص پیکربندی هنجار ارتباط روابط مشتری شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Relational norms in customer–company relationships: Net and configurational effects ترجمه عنوان مقاله  هنجارهای ارتباطی در روابط مشتری و شرکت: اثرات خالص و پیکربندی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز مقایسه کیفی مجموعه فازی شناسایی مسیر پیکربندی نوآوری SME

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز مقایسه کیفی مجموعه فازی شناسایی مسیر پیکربندی نوآوری SME

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying the configurational paths to innovation in SMEs: A fuzzy-set qualitative comparative analysis ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مسیرهای پیکربندی برای نوآوری در SMEs: تجزیه و تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی برند لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی برند لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior ترجمه عنوان مقاله  بازاریابی رسانه های اجتماعی برندهای لوکس: تاثیر بر ارزش سهام برند و رفتار مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Conceptualizing country-of-ingredient authenticity of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی اعتبار کشور از عناصر لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقالات انگلیسی رایگان مدیریت – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مدیریت (به انگلیسی Management) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مدیریت با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مدیریت از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مدیریت (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مدیریت به ترتیب سال انتشار: