دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 420 از 436 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراتر از محلی سازی استراتژی محرک در بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراتر از محلی سازی استراتژی محرک در بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Market driving strategies: Beyond localization ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های محرک در بازار: فراتر از محلی سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه رقابت پذیری بازاریابی نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه رقابت پذیری بازاریابی نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Marketing innovation: A consequence of competitiveness ترجمه عنوان مقاله  نوآوری بازاریابی: نتیجه رقابت پذیری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هزینه تحقیق توسعه ارزش برند عملکرد بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هزینه تحقیق توسعه ارزش برند عملکرد بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Product innovation as a mediator in the impact of R&D expenditure and brand equity on marketing  performance ترجمه عنوان مقاله  نوآوری محصول به عنوان واسطه در تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه و ارزش برند در عملکرد بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک به ایجاد مشتری با نقشه برداری معیار سنجش شناسایی منابع بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک به ایجاد مشتری با نقشه برداری معیار سنجش شناسایی منابع بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ترجمه عنوان مقاله  استفاده از نقشه برداری و معیار سنجش برای شناسایی منابع بازاریابی که به ایجاد ارزش مشتری کمک می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی استراتژیک تجهیز منابع تکنولوژیکی محصول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی استراتژیک تجهیز منابع تکنولوژیکی محصول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic marketing capability: Mobilizing technological resources for new product advantage ترجمه عنوان مقاله  توانایی بازاریابی استراتژیک: تجهیز منابع تکنولوژیکی برای مزیت جدید محصول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم عمومی منبع بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم عمومی منبع بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  It goes with the territory: Communal leverage as a marketing resource ترجمه عنوان مقاله  حرکت با قلمرو: اهرم عمومی به عنوان یک منبع بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تخصیص ارزش دنبال ادغام مالکیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تخصیص ارزش دنبال ادغام مالکیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Value creation and appropriation following M&A: A data envelopment analysis ترجمه عنوان مقاله  ایجاد و تخصیص ارزش به دنبال ادغام و مالکیت: تجزیه و تحلیل پوشش داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت بازاریابی عملکرد تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت بازاریابی عملکرد تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of industry forces, market orientation, and marketing capabilities on business performance: An  empirical analysis of Japanese manufacturers from 2009 to 2011 ترجمه عنوان مقاله  تاثیر نیروهای صنعت، جهت گیری بازار و قابلیت بازاریابی بر عملکرد تجاری: تحلیل تجربی از تولیدکنندگان ژاپنی از ۲۰۰۹  تا ۲۰۱۱ فرمت مقاله  PDF نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری رابطه بین قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری رابطه بین قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of  market orientation, marketing strategy and organisational power ترجمه عنوان مقاله  بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت  سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای قدرت نقش تامین کنندگان تاکتیک تضمینی مدیریت ارتباط با خریدار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای قدرت نقش تامین کنندگان تاکتیک تضمینی مدیریت ارتباط با خریدار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Managing relationships with power advantage buyers: The role of supplier initiated bonding tactics in long-  term buyer–supplier collaborations ترجمه عنوان مقاله  مدیریت ارتباط با خریداران مزایای قدرت: نقش تامین کنندگان تاکتیک های تضمینی در همکاری های بلند مدت خریدار و  تامین کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پورتفلیوی شرکت سراسر گسترش بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پورتفلیوی شرکت سراسر گسترش بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Firms’ capability portfolios throughout international expansion: A latent class approach ترجمه عنوان مقاله  قابلیت پورتفلیوی شرکت ها در سراسر گسترش بین المللی: یک رویکرد طبقه نهفته فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تطبیقی ظرفیت جذب و جهت گیری بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تطبیقی ظرفیت جذب و جهت گیری بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Managing market intelligence: The comparative role of absorptive capacity and market orientation ترجمه عنوان مقاله  مدیریت هوش تجاری: نقش تطبیقی ظرفیت جذب و جهت گیری بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صاحبان سهام و برند شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صاحبان سهام و برند شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stakeholder relationships, brand equity, firm performance: A resource-based perspective ترجمه عنوان مقاله  روابط صاحبان سهام، ارزش برند، عملکرد شرکت: چشم انداز مبتنی بر منابع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقالات انگلیسی رایگان مدیریت – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مدیریت (به انگلیسی Management) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مدیریت با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مدیریت از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مدیریت (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مدیریت به ترتیب سال انتشار: