دانلود رایگان مقاله ISI انرژی های تجدید پذیر به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده مبتنی بر ADMM برای به حداقل رساندن تلفات مزارع بادی مبتنی بر DFIG عنوان انگلیسی مقاله ADMM-based distributed optimal reactive power control for loss minimization of DFIG-based wind farms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید فتوولتائیک خورشیدی: مزایا و چالش های عملکردی در شبکه های توزیع عنوان انگلیسی مقاله Solar photovoltaic generation: Benefits and operation challenges in distribution networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش لرزش توربین های بادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش لرزش توربین های بادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی وضعیت کنونی در زمینه کاهش لرزش توربین های بادی عنوان انگلیسی مقاله A state-of-the-art review on the vibration mitigation of wind turbines انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها در بازار برق اروپا عنوان انگلیسی مقاله Investment opportunities, uncertainty, and renewables in European electricity markets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب انرژی خورشیدی سلولهای خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب انرژی خورشیدی سلولهای خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد جذب انرژی خورشیدی سلولهای خورشیدی ترکیبی با PEDOT:PSS/c-Ge مبتنی بر ساختار ذوزنقه ای هرمی عنوان انگلیسی مقاله Study on the solar energy absorption of hybrid solar cells with trapezoid pyramidal structure based PEDOT:PSS/c-Ge انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت هوشمند انرژی در ساختمانهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت هوشمند انرژی در ساختمانهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت هوشمند انرژی در ساختمانهای هوشمند خارج از شبکه با تعامل انرژی عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Energy Management in Off-grid Smart Buildings with Energy Interaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سلولهای خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سلولهای خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سناریوهای بهینه برای زنجیره تامین سلولهای خورشیدی با توجه به تخریب در نیروگاهها عنوان انگلیسی مقاله Optimal scenarios for solar cell supply chain considering degradation in powerhouses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی خورشیدی زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی خورشیدی زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ذخیره انرژی خورشیدی زیرزمینی از طریق شمع های انرژی عنوان انگلیسی مقاله Underground solar energy storage via energy piles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل و مشاهده منطقه قابل گسیل برای شبکه توزیع انعطاف پذیر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل و مشاهده منطقه قابل گسیل برای شبکه توزیع انعطاف پذیر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل و مشاهده منطقه قابل گسیل برای شبکه توزیع انعطاف پذیر عنوان انگلیسی مقاله Model and observation of dispatchable region for flexible distribution network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل فعال توربین های بادی با سرعت حرکت پره ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل فعال توربین های بادی با سرعت حرکت پره ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل فعال توربین های بادی با سرعت حرکت پره های نوک تیز متغییر عنوان انگلیسی مقاله Active Control of Wind Turbines Through Varying Blade Tip Sweep انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک کمی (QRA) یک ایستگاه سوخت گیری شهری هیدروژن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک کمی (QRA) یک ایستگاه سوخت گیری شهری هیدروژن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک کمی (QRA) یک ایستگاه سوخت گیری شهری هیدروژن عنوان انگلیسی مقاله Quantitative risk assessment of an urban hydrogen refueling station انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم اندازی بر تولید هیدروژن حرارتی خورشیدی در آفریقای جنوبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم اندازی بر تولید هیدروژن حرارتی خورشیدی در آفریقای جنوبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم اندازی بر تولید هیدروژن حرارتی خورشیدی در آفریقای جنوبی عنوان انگلیسی مقاله On the outlook for solar thermal hydrogen production in South Africa انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی: مرور مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Wind Energy Conversion System Topologies and Converters: Comparative Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته انرژی های تجدید پذیر به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر