دانلود رایگان مقاله ISI لجستیک معکوس به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فناوری لجستیک معکوس سبز بر بهره وری عملیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فناوری لجستیک معکوس سبز بر بهره وری عملیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر فناوری لجستیک معکوس سبز بر بهره وری عملیاتی شرکت های بازاریابی کارآفرینی کشاورزی و مزیت رقابتی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Green reverse logistics technology impact on agricultural entrepreneurial marketing firms’ operational efficiency and sustainable competitive advantage نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان مرکز جمع آوری باتری های خودروهای الکتریکی فرسوده – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان مرکز جمع آوری باتری های خودروهای الکتریکی فرسوده – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکان مرکز جمع آوری باتری های خودروهای الکتریکی فرسوده با استفاده از پیش بینی اندازه ناوگان: تجزیه و تحلیل سناریو برای آلمان عنوان انگلیسی مقاله Recollection center location for end-of-life electric vehicle batteries using fleet size forecast: Scenario analysis for Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس زباله های الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس زباله های الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس زباله های الکترونیکی تحت رویکرد معیارهای ارزیابی سه گانه عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics network design of e-waste management under the triple bottom line approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مالیات کربن بر طراحی شبکه لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مالیات کربن بر طراحی شبکه لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر مالیات کربن بر طراحی شبکه لجستیک معکوس عنوان انگلیسی مقاله Effect of carbon tax on reverse logistics network design انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز استراتژی های منظم در زنجیره تامین معکوس – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز استراتژی های منظم در زنجیره تامین معکوس – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز استراتژی های منظم در زنجیره تامین معکوس: رویکرد TOPSIS فازی عنوان انگلیسی مقاله Analysing disposition strategies in reverse supply chains: Fuzzy TOPSIS approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده بر تکرار فرکانس بازگشت و تخصیص منابع – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده بر تکرار فرکانس بازگشت و تخصیص منابع – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تعدیل کننده بر تکرار فرکانس بازگشت و تخصیص منابع بر سیستم های اطلاعاتی و عملکرد استراتژیک لجستیک معکوس عنوان انگلیسی مقاله Moderated influence of return frequency and resource commitment on information systems and reverse logistics strategic performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers ترجمه عنوان مقاله رویکرد AHP-TOPSIS فازی به اولویت بندی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-period reverse logistics network design for used refrigerators ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال های چند دوره ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Production routing problems with reverse logistics and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس و بازسازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics activities in three companies of the process industry ترجمه عنوان مقاله فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پویا برای IoT فعال لجستیک معکوس پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پویا برای IoT فعال لجستیک معکوس پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-enabled Dynamic Optimisation for Sustainable Reverse Logistics ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی پویا برای IoT فعال برای لجستیک معکوس پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازسازی محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازسازی محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics network design for product recovery and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازیابی و بازسازی محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and prioritisation of risks in a reverse logistics network using hybrid multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس […]

دانلود رایگان مقاله ISI لجستیک معکوس (Reverse Logistics) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده لجستیک معکوس اینجا کلیک نمایید.