مقالات مهندسی صنایع با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد نوآوری فرآیند عنوان انگلیسی مقاله Exploring lean manufacturing practices’ influence on process innovation performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت: کلان داده ها همیشه داده های بهتری نیستند عنوان انگلیسی مقاله Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big data is not always better data انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی یک سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی با استفاده از شبکه های رنگی پتری عنوان انگلیسی مقاله Modelling of a multi-agent supply chain management system using Colored Petri Nets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی تعمیر و نگهداری پاک تر و پربار تر در تجهیزات پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی تعمیر و نگهداری پاک تر و پربار تر در تجهیزات پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی تعمیر و نگهداری پاک تر و پربار تر تجهیزات پتروشیمی: مکانیزاسیون و یک روش ارزیابی عنوان انگلیسی مقاله Towards cleaner and more productive maintenance in petrochemical facilities: Mechanization and an assessment method انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های چند میکروگریدی شعاعی با توجه به ظرفیت انتقال شبکه توزیع عنوان انگلیسی مقاله A reliability evaluation method for radial multi-microgrid systems considering distribution network transmission capacity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت: نقش مکانیسم های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Managing quality risk in supply chain to drive firm’s performance: The roles of control mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل نوآوری با حفظ حریم خصوصی و مقررات برون سپاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل نوآوری با حفظ حریم خصوصی و مقررات برون سپاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دشواری در ابر در حال ظهور: تعادل نوآوری با حفظ حریم خصوصی و مقررات برون سپاری عنوان انگلیسی مقاله The emerging Cloud Dilemma: Balancing innovation with cross-border privacy and outsourcing regulations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ای بین تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب عنوان انگلیسی مقاله Comparative analysis between integrated project delivery and lean project delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک بخش نرم افزاری پروژه های نرم افزاری: یک مطالعه تجربی بر روی اثرات تعاملی مهارت های اجتماعی و مهارت های سیاسی در پیچیدگی – رابطه عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Understanding the soft side of software projects: An empirical study on the interactive effects of social skills and political […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زباله های نقشه برداری در پروژه های مجتمع برای توسعه محصول ناب عنوان انگلیسی مقاله Mapping wastes in complex projects for Lean Product Development انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنظیم مقادیر قیمت در زنجیره تامین دارویی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنظیم مقادیر قیمت در زنجیره تامین دارویی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنظیم مقادیر قیمت در زنجیره تامین دارویی عنوان انگلیسی مقاله Effects of price cap regulation on the pharmaceutical supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبیین تغییر در عملکرد اجتماعی تولید ناب – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبیین تغییر در عملکرد اجتماعی تولید ناب – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبیین تغییر در عملکرد اجتماعی تولید ناب: یک مطالعه موردی مقایسه ای از ایفای نقش سیستم و نهادها در پیکربندی اتحادیه های کارخانه عنوان انگلیسی مقاله Explaining variation in the social performance of lean production: a comparative case study of the role played by workplace unions’ framing of the system […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین: توسعه چابکی زنجیره تأمین در شرکت های چندبخشی عنوان انگلیسی مقاله The structural impact of supply chain management teams: Supply chain agility development in multidivisional firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان مقالات جدید مهندسی صنایع با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI