دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی بافت به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل برهم کنش های بافت محلی بر الگوهای pLL در ماهی مداکا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل برهم کنش های بافت محلی بر الگوهای pLL در ماهی مداکا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل برهم کنش های بافت محلی بر الگوهای pLL در ماهی مداکا عنوان انگلیسی مقاله Local tissue interactions govern pLL patterning in medaka انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اپی ژنتیک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اپی ژنتیک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های اپی ژنتیک محرک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی عنوان انگلیسی مقاله Epigenetic mechanisms driving lineage commitment in mesenchymal stem cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نکروپتوز سلولهای بنیادی ماهیچه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نکروپتوز سلولهای بنیادی ماهیچه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرکوب اپی ژنتیکی تضعیف شده نکروپتوز سلولهای بنیادی ماهیچه ای برای بازسازی مؤثر عضلات دیستروفیک مورد نیاز است عنوان انگلیسی مقاله Attenuated Epigenetic Suppression of Muscle Stem Cell Necroptosis Is Required for Efficient Regeneration of Dystrophic Muscles انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در درمان بیماری مزمن پیوند علیه میزبان‏ – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در درمان بیماری مزمن پیوند علیه میزبان‏ – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در درمان بیماری مزمن پیوند علیه میزبان‏ عنوان انگلیسی مقاله Advances in the treatment of chronic graft‐versus‐host disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماکروفاژهای مرتبط با تومور (TAMs) در سرطان روده بزرگ – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماکروفاژهای مرتبط با تومور (TAMs) در سرطان روده بزرگ – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ماکروفاژهای مرتبط با تومور (TAMs) در سرطان روده بزرگ و نحوه اصلاح آنها عنوان انگلیسی مقاله Tumour-Associated Macrophages (TAMs) in Colon Cancer and How to Reeducate Them انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چاپ سه بعدی داربستهای استخوانی با مواد زیستی هیبریدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چاپ سه بعدی داربستهای استخوانی با مواد زیستی هیبریدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چاپ سه بعدی داربستهای استخوانی با مواد زیستی هیبریدی عنوان انگلیسی مقاله ۳D printing of bone scaffolds with hybrid biomaterials انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین مشخصات سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی بافتهای مختلف – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین مشخصات سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی بافتهای مختلف – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین مشخصات سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی بافتهای مختلف و پوشش غشای آنها برای درمانهای پیوندی آتی عنوان انگلیسی مقاله Characterization of Human Mesenchymal Stem Cells from Different Tissues and Their Membrane Encasement for Prospective Transplantation Therapies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت های بازماندگان سرطان سینه درباره پیشگیری در مقابل كنترل عود سرطان در آينده – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت های بازماندگان سرطان سینه درباره پیشگیری در مقابل كنترل عود سرطان در آينده – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت های بازماندگان سرطان سینه درباره پیشگیری در مقابل كنترل عود سرطان در آينده عنوان انگلیسی مقاله Breast Cancer Survivors’ Perceptions of Prevention versus Control of Future Cancer Recurrence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش ترکیب بدن در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش ترکیب بدن در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش ترکیب بدن با استفاده از شاخص توده بدنی و آنالیز بردار امپدانس بیوالکتریک در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید عنوان انگلیسی مقاله Body composition evaluated by body mass index and bioelectrical impedance vector analysis in women with rheumatoid arthritis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرینت سه بعدی هیدروژل دو شبکه ای با مقاومت فشاری – ACS 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرینت سه بعدی هیدروژل دو شبکه ای با مقاومت فشاری – ACS 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرینت سه بعدی هیدروژل دو شبکه ای با مقاومت فشاری و ضریب کشسانی بالاتر از غضروف عنوان انگلیسی مقاله ۳D Printing of a Double Network Hydrogel with a Compression Strength and Elastic Modulus Greater than those of Cartilage انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها برای بازسازی غضروف ها – Mdpi 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها برای بازسازی غضروف ها – Mdpi 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از هیدروژل ها برای بازسازی غضروف ها، از پلی ساکارید ها تا هیدروژل های ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Hydrogels for Cartilage Regeneration, from Polysaccharides to Hybrids انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Mdpi نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در مهندسی بافت و سلول های بنیادی – Liebertpub 2012

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در مهندسی بافت و سلول های بنیادی – Liebertpub 2012

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در مهندسی بافت و سلول های بنیادی “آیا ما هنوز آنجا هستیم؟” عنوان انگلیسی مقاله Progress in the Tissue Engineering and Stem Cell Industry “Are we there yet?” انتشار  مقاله سال ۲۰۱۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه liebertpub […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان- MedicinaOral 2011

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان- MedicinaOral 2011

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان عنوان انگلیسی مقاله The use of hydrogels in bone-tissue engineering انتشار  مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MedicinaOral نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی بافت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر