دانلود رایگان پایان نامه انگلیسی - آی اس آی دانلود

پایان نامه انگلیسی درک مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه انگلیسی درک مدیریت زنجیره تامین

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه درک مدیریت زنجیره تامین: مهارتی ضروری برای مدیران فروش؟ عنوان انگلیسی پایان نامه Understanding Supply Chain Management: A Necessary Skill for Salespeople? سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این […]

پایان نامه انگلیسی کاربردهای اینترنت اشیا – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی کاربردهای اینترنت اشیا – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه کاربردهای اینترنت اشیا در زمینه پزشکی عنوان انگلیسی پایان نامه The Applications of the Internet of things in the Medical Field سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۹۷ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان […]

پایان نامه انگلیسی بازارهای کشاورزان و انسجام اجتماعی

پایان نامه انگلیسی بازارهای کشاورزان و انسجام اجتماعی

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه بازارهای کشاورزان و انسجام اجتماعی در دنیای بعد از کووید ۱۹ عنوان انگلیسی پایان نامه Farmers Markets and Social Cohesion in a Post-COVID-19 World سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه […]

پایان نامه انگلیسی دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی عنوان انگلیسی پایان نامه The adaptation and innovation model of organizational resilience سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه موجود […]

پایان نامه انگلیسی اکوسیستم استارتاپ ها در یونان – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی اکوسیستم استارتاپ ها در یونان – ۲۰۲۲

    مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه اکوسیستم استارتاپ ها در یونان: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی پایان نامه The Ecosystem of Startups in Greece: An Explorative Study سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۸۸ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این […]

پایان نامه انگلیسی استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی – ۲۰۲۲

    مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی: بررسی نقش مالکیت خانوادگی و هویت اجتماعی و تمرکز نظارتی مدیر اجرایی ارشد عنوان انگلیسی پایان نامه Innovation strategies in Chinese SMEs: An examination of the role of family ownership, and the social identity and regulatory […]

پایان نامه انگلیسی کووید ۱۹ و تغییرات متعاقب در رفتار خریدار – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی کووید ۱۹ و تغییرات متعاقب در رفتار خریدار – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه کووید ۱۹ و تغییرات متعاقب در رفتار خریدار عنوان انگلیسی پایان نامه COVID-19 and The Subsequent Change on Buyer Behavior سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۷ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه […]

پایان نامه انگلیسی تنوع و شمولیت در تبلیغ لوازم آرایشی و زیبایی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی تنوع و شمولیت در تبلیغ لوازم آرایشی و زیبایی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه تنوع و شمولیت در تبلیغ لوازم آرایشی و زیبایی و تاثیر آن بر شهرت شرکت عنوان انگلیسی پایان نامه Diversity and Inclusion in the Beauty and Cosmetic Advertising and its Impact on Corporate Reputation سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه […]

پایان نامه انگلیسی بازنگری تنوع جغرافیایی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی بازنگری تنوع جغرافیایی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه تنوع جغرافیایی بازنگری شده: بررسی زمینه کنونی و تعدیل اثرات بحران عنوان انگلیسی پایان نامه Geographical diversification revisited: Examining context to date and moderating effects of crisis سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۲۳ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت […]

پایان نامه انگلیسی فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط: طرح مادر B عنوان انگلیسی پایان نامه Organizational Culture and Communication Competence Workshop: Masters Plan B سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۵۵ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این […]

پایان نامه انگلیسی استفاده از بتن تغییر فرم داده شده – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی استفاده از بتن تغییر فرم داده شده – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه شرح استفاده از بتن تغییر فرم یافته عنوان انگلیسی پایان نامه Exploring the Use of Re-Forming Concrete سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه موجود نمیباشد. میتوانید […]

پایان نامه انگلیسی آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از اصلاح آموزش عالی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از اصلاح آموزش عالی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از اصلاح آموزش عالی در مصر: یک مورد مطالعه کیفی اکتشافی عنوان انگلیسی پایان نامه Entrepreneurship Education as Part of Higher Education Reform in Egypt: An Exploratory Qualitative Case Study سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۹۴ صفحه […]

پایان نامه انگلیسی فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین: عملکرد و دیدگاه مدیریت ریسک عنوان انگلیسی پایان نامه BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PERFORMANCE AND RISK MANAGEMENT PERSPECTIVE سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۲۲ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت […]

دانلود رایگان نمونه پایان نامه های رسمی خارجی با فرمت pdf برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری