دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور افغانستان به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر اقلیمی در افغانستان منتج بر باز آزمایی و تجربیات تغییر مقیاس منطقه ای اقلیمی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر اقلیمی در افغانستان منتج بر باز آزمایی و تجربیات تغییر مقیاس منطقه ای اقلیمی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Climate Change in Afghanistan Deduced from Reanalysis and Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX)—South Asia Simulations ترجمه عنوان مقاله  تغییرات اقلیمی در افغانستان، منتج بر باز آزمایی و تجربیات تغییر مقیاس منطقه ای اقلیمی هماهنگ شده (CORDEX) – مدل سازی آسیای جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور افغانستان (Afghanistan) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات کشور افغانستان در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.