سال انتشار - صفحه 3 از 961 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند عمل گرا – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند عمل گرا – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک برند عمل گرا: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و اعتبار عنوان انگلیسی مقاله Trust interoperability in the Internet of Things نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد به تعامل پذیری در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد به تعامل پذیری در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به تعامل پذیری در اینترنت اشیا اعتماد کنید عنوان انگلیسی مقاله Trust interoperability in the Internet of Things نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت سیستم توسعه کم کربن شهری و ارزیابی پایدار بر اساس اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت سیستم توسعه کم کربن شهری و ارزیابی پایدار بر اساس اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت سیستم توسعه کم کربن شهری و ارزیابی پایدار مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) عنوان انگلیسی مقاله Construction of urban low-carbon development and sustainable evaluation system based on the internet of things نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کار تیمی دانش بنیان از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کار تیمی دانش بنیان از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه کار تیمی دانش بنیان از طریق اتخاذ رسانه های اجتماعی پس از همه گیری کووید-۱۹ در موسسات آموزش عالی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge-intensive teamwork development through social media adoption after the COVID-19 pandemic in higher education institutions نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات واقعی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات واقعی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات واقعی گزارشگری مالی: شواهد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی عنوان انگلیسی مقاله The real effects of financial reporting: Evidence and suggestions for future research نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نارسایی قلبی در خانه سالمندان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نارسایی قلبی در خانه سالمندان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نارسایی قلبی در خانه سالمندان: یک بررسی از مداخلات آموزشی برای بهینه سازی دیدگاه مراقبت عنوان انگلیسی مقاله Heart failure in nursing homes: A scoping review of educational interventions for optimising care provision نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا استارتاپ های کسب و کار به کسب و کار در بازاریابی سرمایه گذاری کنند؟ – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا استارتاپ های کسب و کار به کسب و کار در بازاریابی سرمایه گذاری کنند؟ – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا استارتاپ های کسب و کار به کسب و کار در بازاریابی سرمایه گذاری کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله Should B2B start-ups invest in marketing? نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد بی طرفانه عملکرد کارکنان با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد بی طرفانه عملکرد کارکنان با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی بی طرفانه عملکرد کارکنان با استفاده از یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Unbiased employee performance evaluation using machine learning نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک عملکرد SME ها از طریق هوش تجاری، یادگیری سازمانی و شبکه، پیش بینی ارزش مشتری و نوآوری – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک عملکرد SME ها از طریق هوش تجاری، یادگیری سازمانی و شبکه، پیش بینی ارزش مشتری و نوآوری – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحریک عملکرد SME ها از طریق هوش تجاری، یادگیری سازمانی و شبکه، پیش بینی ارزش مشتری و نوآوری – شواهد تجربی از بخش اقتصاد خلاق در جاوا شرقی، اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Spurring SMEs’ performance through business intelligence, organizational and network learning, customer value anticipation, and innovation – Empirical […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره تقابل عشق و تنفر – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره تقابل عشق و تنفر – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درباره تقابل عشق و نفرت: مفهوم و سنجش قطبی سازی برند عنوان انگلیسی مقاله On the antipodes of love and hate: The conception and measurement of brand polarization نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست سازمانی ادراک شده: مفاهیمی برای استرس و رضایت شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست سازمانی ادراک شده: مفاهیمی برای استرس و رضایت شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست سازمانی درک شده: پیامدهایی برای استرس و رضایت شغلی پرستاران عنوان انگلیسی مقاله Perceived organizational politics: Implications for nurses’ stress and job satisfaction نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و رضایت شغلی در بین متخصصان آزمایشگاه های پزشکی در عمان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و رضایت شغلی در بین متخصصان آزمایشگاه های پزشکی در عمان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس و رضایت شغلی در بین متخصصان آزمایشگاه های پزشکی در عمان: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Stress and job satisfaction among medical laboratory professionals in Oman: A cross-sectional study نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه های کامپوزیت سیمانی مهندسی شده با دهانه بلند – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه های کامپوزیت سیمانی مهندسی شده با دهانه بلند – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه های کامپوزیت سیمانی مهندسی شده با دهانه بلند (ECC) عنوان انگلیسی مقاله A comparative study on the seismic performance of long span Engineered Cementitious Composite (ECC) structures نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]