مقالات مدیریت الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An  attention-based view ترجمه عنوان مقاله   تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه پایدار: یک دیدگاه مبتنی بر توجه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]