مقالات مدیریت وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی: آشکار ساختن اهمیت حالت ورود به بازار خارجی عنوان انگلیسی مقاله SME Networks and International Performance: Unveiling the Significance of Foreign Market Entry Mode انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار – وایلی ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار – وایلی ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار: یک مطالعه‌ فرآیندی در زمینه‌ علت و معلولی در شرکت های سرمایه گذاری‌ جدید مبتنی بر فناوری عنوان انگلیسی مقاله Decision making for business model development: a process study of effectuation and causation in new technology‐based ventures انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رویکردهای HRM سبز روی رفتار سبز کارمندان در محیط کار – وایلی ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رویکردهای HRM سبز روی رفتار سبز کارمندان در محیط کار – وایلی ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر رویکردهای HRM سبز روی رفتار سبز کارمندان در محیط کار: نقش جو سبز روانی و ارزش های سبز کارمندی عنوان انگلیسی مقاله Effects of Green HRM Practices on Employee Workplace Green Behavior: The Role of Psychological Green Climate and Employee Green Values انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تعامل دانش در نوآوری کسب و کار – وایلی ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تعامل دانش در نوآوری کسب و کار – وایلی ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات تعامل دانش در نوآوری کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The effects of knowledge interaction for business innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمدها، ارزشهای دفتری و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه – وایلی ۱۹۹۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمدها، ارزشهای دفتری و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه – وایلی ۱۹۹۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درآمدها، ارزشهای دفتری و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation انتشار مقاله سال ۱۹۹۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله – مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental management accounting in local government: Functional and institutional imperatives ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی: دستورات تابعی و موسسه ای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای کشاندن مشتریان به سمت محیط غذایی سالم – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای کشاندن مشتریان به سمت محیط غذایی سالم – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel marketing mix and choice architecture framework to nudge restaurant customers toward healthy food environments to reduce obesity in the United States ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An organizational change framework for digital servitization: Evidence from the Veneto region ترجمه عنوان مقاله چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی: شواهدی از منطقه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stakeholder Orientations and Cost Management ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری راواندا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری راواندا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing the cost of laparotomy at a rural district hospital in Rwanda using time-driven activity-based costing ترجمه عنوان مقاله ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Attracting new customers to loyalty programs: The effectiveness of monetary versus nonmonetary loyalty programs ترجمه عنوان مقاله جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی آینده – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی آینده – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Further evidence of the relationship between accruals and future cash flows ترجمه عنوان مقاله شواهد بیشتر در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و هزینه سرمایه سهام – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و هزینه سرمایه سهام – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accruals Quality, Stock Return Seasonality, and the Cost of Equity Capital: International Evidence ترجمه عنوان مقاله کیفیت اقلام تعهدی، فصلی بودن بازده سهام و هزینه […]