مقالات مدیریت وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equity flows, stock returns and exchange rates ترجمه عنوان مقاله جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Shareholder Base Hypothesis of Stock Return Volatility: Empirical Evidence ترجمه عنوان مقاله فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام: شواهد تجربی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد و مشارکت کارمند برای توسعه عملکرد – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد و مشارکت کارمند برای توسعه عملکرد – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee Performance and Engagement for Performance Improvement ترجمه عنوان مقاله عملکرد و مشارکت کارمند برای توسعه عملکرد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تلسنترها در خدمات دولت الکترونیکی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تلسنترها در خدمات دولت الکترونیکی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role telecentres play in providing e‐government services in rural areas ترجمه عنوان مقاله نقش تلسنتر ها در خدمات دولت الکترونیکی در مناطق روستایی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کربن، هزینه تامین مالی بدهی و اثر تعدیل کننده توجه رسانه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کربن، هزینه تامین مالی بدهی و اثر تعدیل کننده توجه رسانه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon risk, cost of debt financing and the moderation effect of media attention: Evidence from Chinese companies operating in high‐carbon industries ترجمه عنوان مقاله خطر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصولات و مدیریت سود – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصولات و مدیریت سود – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Product Market Competition and Earnings Management: A Firm-Level Analysis ترجمه عنوان مقاله رقابت بازار محصولات و مدیریت سود: یک تجزیه و تحلیل سطح شرکتی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات واقعی مدیریت سود واقعی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات واقعی مدیریت سود واقعی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Real Effects of Real Earnings Management: Evidence from Innovation ترجمه عنوان مقاله اثرات واقعی مدیریت سود واقعی : شواهدی از نوآوری فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت درآمد در شرکت های خصوصی کوچک و متوسط – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت درآمد در شرکت های خصوصی کوچک و متوسط – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings Quality in Private SMEs: Do CEO Demographics Matter? ترجمه عنوان مقاله کیفیت درآمد در شرکت های خصوصی کوچک و متوسط: آیا مدیرعامل دموگرافی تاثیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سودهای واقعی در ایالات متحده آمریکا – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سودهای واقعی در ایالات متحده آمریکا – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and short selling: Evidence from real earnings management in the United States ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و فروش پیش از خرید: شواهدی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چالش های پذیرش تجارت الکترونیکی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چالش های پذیرش تجارت الکترونیکی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing the challenges to e-commerce adoption in Tanzania ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چالش های پذیرش تجارت الکترونیکی در تانزانیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ در وفاداری برند از طریق عملکرد و شخصیت برند – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ در وفاداری برند از طریق عملکرد و شخصیت برند – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of culture on brand loyalty through brand performance and brand personality ترجمه عنوان مقاله تاثیر فرهنگ در وفاداری برند از طریق عملکرد برند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه ی عملکرد شغلی و کار با مفهوم در پرستاران – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه ی عملکرد شغلی و کار با مفهوم در پرستاران – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relationship between meaningful work and job performance in nurses ترجمه عنوان مقاله رابطه ی عملکرد شغلی و کار با مفهوم در پرستاران فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد شغلی در یادگیری سازمان – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد شغلی در یادگیری سازمان – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job Performance in the Learning Organization: The Mediating Impacts of Self-Effi cacy and Work Engagement ترجمه عنوان مقاله عملکرد شغلی در یادگیری سازمان: اثرات واسطه […]