مقالات مدیریت وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد شغلی: مطالعات علمی در مجله مدیریت و روانشناسی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد شغلی: مطالعات علمی در مجله مدیریت و روانشناسی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job Performance Analysis: Scientific Studies in the Main Journals of Management and Psychology from 2006 to 2015 ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد شغلی: مطالعات علمی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ادراک فردی بر فرهنگ سازمانی در محیط آموزش – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ادراک فردی بر فرهنگ سازمانی در محیط آموزش – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of individual perception of organizational culture on the learning transfer environment ترجمه عنوان مقاله تاثیر ادراک فردی بر فرهنگ سازمانی در محیط آموزش و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ سازمانی در انتقال دانش – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ سازمانی در انتقال دانش – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Influence of organizational culture on knowledge transfer: Evidence from the Government of Dubai ترجمه عنوان مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی در انتقال دانش : شواهدی از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رهبری تحول گرا در خلاقیت کارکنان – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رهبری تحول گرا در خلاقیت کارکنان – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله When and why does transformational leadership influence employee creativity? The roles of personal control and creative personality ترجمه عنوان مقاله زمان و علت تاثیر رهبری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری شغلی در اروپا در طول چرخه – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری شغلی در اروپا در طول چرخه – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job Stability in Europe Over the Cycle ترجمه عنوان مقاله پایداری شغلی در اروپا در طول چرخه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شغلی، ثبات و بهره روی شغلی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شغلی، ثبات و بهره روی شغلی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job security, stability, and production efficiency ترجمه عنوان مقاله امنیت شغلی، ثبات و بهره روی شغلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه های ادغام و اکتساب و ارزیابی نتیجه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه های ادغام و اکتساب و ارزیابی نتیجه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Merger and acquisition motives and outcome assessment ترجمه عنوان مقاله انگیزه های ادغام و اکتساب و ارزیابی نتیجه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interactive evolutionary approaches to multiobjective feature selection ترجمه عنوان مقاله رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management practices: scale development and validity ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]