مقالات مدیریت Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و روابط محیط کاری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و روابط محیط کاری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهانی سازی و روابط محیط کاری: شواهدی از پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Globalization and Working Environment Nexus: Evidence From Pakistan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی Sage 2019 – SME

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گرایش کارآفرینانه و عملکرد بین المللی SME: نقش میانجی قابلیت شبکه و یادگیری تجربی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and SME international performance: The mediating role of networking capability and experiential learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری: چشم انداز هزینه و سود عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of organizations’ switching intention to cloud enterprise resource planning: a cost-benefit perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ و عملکرد سازمانی – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ و عملکرد سازمانی – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات تأمین مالی خرد در کنیا عنوان انگلیسی مقاله Organizational Culture and Performance: Evidence From Microfinance Institutions in Kenya انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۹۳۲ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه سیستم های بازاریابی به عنوان کالای عمومی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه سیستم های بازاریابی به عنوان کالای عمومی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی نظریه سیستم های بازاریابی به عنوان کالای عمومی عنوان انگلیسی مقاله Towards a Theory of Marketing Systems as the Public Good انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ نامتقارن تکرارهای وقفه دار در مدیریت استراتژیک – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ نامتقارن تکرارهای وقفه دار در مدیریت استراتژیک – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ نامتقارن تکرارهای وقفه دار در مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی بلند مدت عنوان انگلیسی مقاله Iterative lagged asymmetric responses in strategic management and long-range planning انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر جذابیت سازمانی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر جذابیت سازمانی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی بر جذابیت سازمانی تاثیر می گذارد: تحقیق در زمینه انتخاب کارفرمایان عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility’s influence on organizational attractiveness: An investigation in the context of employer choic انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بهینه سازی موتورهای جستجو به عنوان ابزار بازاریابی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بهینه سازی موتورهای جستجو به عنوان ابزار بازاریابی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بهینه سازی موتورهای جستجو به عنوان ابزار بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله Impact of Search Engine Optimization as a Marketing Tool انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل عنوان انگلیسی مقاله The Strategic Management of Government Affairs in Brussels انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت بسوی یک دوره مدیریت خرده فروشی عنوان انگلیسی مقاله Integrating Corporate Social Responsibility Awareness Into a Retail Management Course انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی: انتقال سیستم بهداشت روانی کودکان – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی: انتقال سیستم بهداشت روانی کودکان – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه موردی برای بازاریابی اجتماعی: استراتژی کلیدی برای انتقال سیستم بهداشت روانی کودکان در ایالات متحده آمریکا عنوان انگلیسی مقاله A Case Study for Social Marketing: Key Strategies for Transforming the Children’s Mental Health System in the United States انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری مدیران برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری مدیران برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت پذیری: چگونگی هدف گذاری مدیران برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Being Responsible: How Managers Aim to Implement Corporate Social Responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله […]