مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیر عامل و عملکرد شرکت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CEO ability and firm performance: Stock market and job market reactions ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیر عامل و عملکرد شرکت: بازار سهام و واکنش بازار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه گذاری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 48 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management forecasts and the cost of equity capital: international evidence ترجمه عنوان مقاله پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه گذاری منصفانه: شواهد بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگیری از ورشکستگی: تغییرات قانونی و اجتماعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes ترجمه عنوان مقاله پیشگیری از ورشکستگی: تلاش جدید برای بازتاب در تغییرات قانونی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر ورشکستگی و پویایی شرکت ها – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy delay and firms’ dynamics ترجمه عنوان مقاله تاخیر ورشکستگی و پویایی شرکت ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی مخرب در بخش کسب و کار کوچک – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Destructive entrepreneurship in the small business sector: bankruptcy fraud in Sweden, 1830–2010 ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی مخرب در بخش کسب و کار کوچک: تقلب ورشکستگی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن تقلب در ورشکستگی در سوئد – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Asymmetric Effect of Bankruptcy Fraud in Sweden: A Long-Term Perspective ترجمه عنوان مقاله اثر نامتقارن تقلب در ورشکستگی در سوئد: چشم انداز دراز مدت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prospect theory and the effects of bankruptcy laws on entrepreneurial aspirations ترجمه عنوان مقاله نظریه چشم انداز و تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک سرمایه فکری به پیش بینی ورشکستگی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does intellectual capital help predict bankruptcy? ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه فکری به پیش بینی ورشکستگی کمک می کند؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعمال گروه های مبتنی بر الگوی شکست به پیش بینی ورشکستگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Failure pattern-based ensembles applied to bankruptcy forecasting ترجمه عنوان مقاله اعمال گروه های مبتنی بر الگوی شکست به پیش بینی ورشکستگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی دینامیکی با اطلاعات نامتقارن بین کارمندان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders ترجمه عنوان مقاله روش ورشکستگی دینامیکی با اطلاعات نامتقارن بین کارمندان داخلی و بیرونی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل ورشکستگی در شبکه های مالی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The bankruptcy problem in financial networks ترجمه عنوان مقاله مشکل ورشکستگی در شبکه های مالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات ورشکستگی در میان رکود بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 65 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy reforms in the midst of the Great Recession: The Spanish experience ترجمه عنوان مقاله اصلاحات ورشکستگی در میان رکود بزرگ: تجربه اسپانیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی و مشکل اخراج کردن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy and the difficulty of firing ترجمه عنوان مقاله ورشکستگی و مشکل اخراج کردن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان