مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت خرید برابر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sensitivity of global and regional poverty rates to alternative purchasing power parities ترجمه عنوان مقاله حساسیت جهانی و رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic growth, inequality, and poverty in Vietnam ترجمه عنوان مقاله رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های به اشتراک گذاری اقتصاد برای بخش عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prospects and challenges of sharing economy for the public sector ترجمه عنوان مقاله چالش های به اشتراک گذاری اقتصاد برای بخش عمومی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame ترجمه عنوان مقاله تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده انرژی برای خطوط هوایی – الزویر 2015

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEA ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) for stock price prediction: Case study of DAX stock price ترجمه عنوان مقاله  مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  15 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محرک انگیزشی پیاده سازی استاندارد ایزو ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ترجمه عنوان مقاله  تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ترجمه عنوان مقاله  درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان