مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی های حکمرانی و عملکرد ارتباطات در فرانشیزینگ بین المللی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Governance capabilities and relationship performance in international franchising ترجمه عنوان مقاله توانایی های حکمرانی و عملکرد ارتباطات در فرانشیزینگ بین المللی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری عملیاتی و تاثیر آن بر عملکرد بازار در هواپیمایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Drivers of operational efficiency and its impact on market performance in the Indian Airline industry ترجمه عنوان مقاله محرک های بهره وری عملیاتی و تاثیر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت فلزات و عملکرد بازار سهام: پیوند تجربی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Metal prices and stock market performance: Is there an empirical link? ترجمه عنوان مقاله قیمت فلزات و عملکرد بازار سهام: آیا پیوند تجربی وجود دارد؟ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بازار سهام (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله the impact of monetary policy on stock market performance: evidence from twelve (12) african countries ترجمه عنوان مقاله تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بازار سهام: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده انتشار و عملکرد بازار کربن در شنژن، چین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emission trading and carbon market performance in Shenzhen, China ترجمه عنوان مقاله بازده انتشار و عملکرد بازار کربن در شنژن، چین فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر چابکی بر عملکرد بازار شرکت های نوظهور در جهان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of agility on the market performance of born-global firms: An exploratory study of the ‘Tech City’ innovation cluster ترجمه عنوان مقاله تاثیر چابکی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختراعات، علامت تجاری و پایگاه داده های طراحی در اینترنت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  1 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله News on patent, trade mark and design databases on the internet ترجمه عنوان مقاله اخبار در مورد ثبت اختراعات، علامت تجاری و پایگاه داده های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چند بعدی شباهت علامت تجاری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-faceted assessment of trademark similarity ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چند بعدی شباهت علامت تجاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقیق کردن علامت تجاری و تاثیر آن بر تصمیم گیری در مورد خرید و فروش (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trademark dilution and its practical effect on purchase decision ترجمه عنوان مقاله رقیق کردن علامت تجاری و تاثیر عملی آن بر تصمیم گیری در مورد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختراعات، علائم تجاری و مکمل آنها در بودجه سرمایه گذاری سرمایه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Patents, trademarks, and their complementarity in venture capital funding ترجمه عنوان مقاله اختراعات، علائم تجاری و مکمل آنها در بودجه سرمایه گذاری سرمایه فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مشروعیت صندوق بین المللی پول بر هزینه های بهداشتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  48 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of IMF conditionality on government health expenditure: A cross-national analysis of 16 West African nations ترجمه عنوان مقاله تاثیر مشروعیت صندوق بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صندوق بین المللی پول و تاثیر آن بر بحران اقتصادی جهانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IMF Stabilization Programs and their Effects on the World Economic Crises ترجمه عنوان مقاله برنامه تثبیت صندوق بین المللی پول و تاثیر آن بر بحران […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های وام های صندوق بین المللی پول و مرگ و میر انتحاری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IMF-lending programs and suicide mortality ترجمه عنوان مقاله برنامه های وام های صندوق بین المللی پول و مرگ و میر انتحاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان