مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معرفی برند فروشگاه در رهبری قیمت کانال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of Store Brand Introduction on Channel Price Leadership: An Empirical Investigation ترجمه عنوان مقاله تاثیر معرفی برند فروشگاه در رهبری قیمت کانال: تحقیق تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری یک مدل انتخابی در محل کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A workplace choice model accounting for spatial competition and agglomeration effects ترجمه عنوان مقاله حسابداری یک مدل انتخابی در محل کار برای رقابت فضایی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت فضایی و مکمل در مناطق بندر اروپا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Spatial competition and complementarity in European port regions ترجمه عنوان مقاله رقابت فضایی و مکمل در مناطق بندر اروپا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مصرف کننده در تجارت اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer behavior in social commerce: A literature review ترجمه عنوان مقاله رفتار مصرف کننده در تجارت اجتماعی: بررسی ادبیات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مصرف کننده و قصد خرید برای غذاهای ارگانیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer behavior and purchase intention for organic food: A review and research agenda ترجمه عنوان مقاله رفتار مصرف کننده و قصد خرید برای غذاهای ارگانیک: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل و رفتار مصرف کننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolution and consumer behavior ترجمه عنوان مقاله تکامل و رفتار مصرف کننده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد مالی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی، هویت ملی، دوگانگی و رفتار مصرف کننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Globalization, national identity, biculturalism and consumer behavior: A longitudinal study of Dutch consumers ترجمه عنوان مقاله جهانی سازی، هویت ملی، دوگانگی و رفتار مصرف کننده: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه نسلی از رفتار مصرف کننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Generational perspective on consumer behavior: China’s potential outbound tourist market ترجمه عنوان مقاله دیدگاه نسلی از رفتار مصرف کننده: بازار توریستی بالقوه گردشگری چین فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing buying behaviour of green energy consumer ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تعامل اجتماعی آنلاین در رفتار خرید آنلاین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants and Impact of Online Social Interaction on Online Buying Behaviour ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و تاثیر تعامل اجتماعی آنلاین در رفتار خرید […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل معادلات ساختاری از رفتار خرید امروزی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing ترجمه عنوان مقاله یک مدل معادلات ساختاری از رفتار خرید امروزی در خرده فروشی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید واقعی مصرف کنندگان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing Indian consumers’ actual buying behaviour towards organic food products ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر رفتار خرید واقعی مصرف کنندگان هند نسبت به […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری در بخش بانکداری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer Satisfaction in the Banking Sector : The Case of North Cyprus ترجمه عنوان مقاله رضایت مشتری در بخش بانکداری: مورد قبرس شمالی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان