مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خلاقیت در ورزش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sports Innovation Management ترجمه عنوان مقاله مدیریت خلاقیت در ورزش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط تربیت بدنی مجله مجله بین المللی رفتار و تحقیقات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مدیریت ورزش و استخدام دانش آموختگان – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework for critical reflection in sport management education and graduate employability ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای تفکر انتقادی در آموزش مدیریت ورزش و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآموزی مدیریت ورزشی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport management internships: Recommendations for improving upon experiential learning ترجمه عنوان مقاله کارآموزی مدیریت ورزشی: توصیه هایی برای بهبود یادگیری تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی تمرین کنترل حرکتی بر بیماران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of movement control exercise on patients with non-specific low back pain and movement control impairment: A systematic review and meta-analysis ترجمه عنوان مقاله اثربخشی تمرین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت در فوتبال: عوامل خطر آفرین – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Violence in Football (Soccer): Overview, Prevalence, and Risk Factors ترجمه عنوان مقاله خشونت در فوتبال: بررسی اجمالی، شیوع و عوامل خطر آفرین فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات مرتبط با فوتبال در سلامت روان عمومی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله “What is the score?” A review of football-based public mental health interventions ترجمه عنوان مقاله امتیاز چیست؟ یک بررسی درباره مداخلات مرتبط با فوتبال در سلامت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات آموزش فوتبال در معیار تناسب اندام فیزیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of soccer training on health-related physical fitness measures in male adolescents ترجمه عنوان مقاله اثرات آموزش فوتبال در معیار های تناسب اندام فیزیکی مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش ادراکی اصلاح شده در ورزش – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modified perceptual training in sport: A new classification framework ترجمه عنوان مقاله آموزش ادراکی اصلاح شده در ورزش: یک چارچوب طبقه بندی جدید فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت ورزشی و هوشیاری در کودکان – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport participation and vigilance in children: Influence of different sport expertise ترجمه عنوان مقاله مشارکت ورزشی و هوشیاری در کودکان: تاثیر تجربه و تخصص های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فواید سلامتی تیم آموزشی هندبال برای زنان جوان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fitness and health benefits of team handball training for young untrained women—A cross-disciplinary RCT on physiological adaptations and motivational aspects ترجمه عنوان مقاله تناسب اندام […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط فضای سبز با اضافه وزنی و فعالیت فیزیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green space definition affects associations of green space with overweight and physical activity ترجمه عنوان مقاله مفاهیم فضای سبز موثر در روابط فضای سبز با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیزیولوژی ورزشی و دیدگاه تغذیه ای مربی فوتبال – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exercise physiology and nutritional perspectives of elite soccer refereeing ترجمه عنوان مقاله فیزیولوژی ورزشی و دیدگاه تغذیه ای مربی فوتبال فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش و نئولیبرالیسم: ایدئولوژی موثر – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport and Neoliberalism: An Affective-Ideological Articulation ترجمه عنوان مقاله ورزش و نئولیبرالیسم: یک تفسیر ایدئولوژی موثر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط تربیت بدنی، […]

مشاهده و دانلود رایگان