مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات و محدودیت هزینه بر دولت محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of Tax and Expenditure Limits on Local Government Use of Tax-supported Debt ترجمه عنوان مقاله تاثیرات مالیات و محدودیت های هزینه ها بر دولت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی کدهای شیوه های خوب و کیفیت گزارش مالی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the relationship between compliance with recommendations on the audit committee of codes of good practices and financial reporting quality ترجمه عنوان مقاله رابطه بین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ارتباط تبادل اجتماعی بر کمیته حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does social exchange relationship impair audit committee effectiveness? ترجمه عنوان مقاله آیا ارتباط تبادل اجتماعی اثر کمیته حسابرسی را تضعیف می کند؟ فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equilibria and Location Choice in Corporate Tax Regimes ترجمه عنوان مقاله تعادل و انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و مدیریت سود – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit Committees and Earnings Management – Evidence from the German Two-Tier Board System ترجمه عنوان مقاله کمیته حسابرسی و مدیریت سود – شواهد از سیستم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه CSR و کیفیت کسب و کار – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are Controlling Shareholders Influencing the Relationship Between CSR and Earnings Quality? Evidence from Chinese Listed Companies ترجمه عنوان مقاله تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط کیفیت افشاء پایداری با کیفیت درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are the Quantity and Quality of Sustainability Disclosures Associated with the Innate and Discretionary Earnings Quality? ترجمه عنوان مقاله ارتباط تعداد و کیفیت افشاء پایداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Replication of “Is Public Expenditure Productive?” ترجمه عنوان مقاله آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر مصرف و درآمد و حساس بودن درآمد – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumption Taxes, Income Taxes, and Revenue Sensitivity: States and the Great Recession ترجمه عنوان مقاله مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و حساس بودن درآمد: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه حسابداری دولتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the Current Legal Environment Facing the Public Accounting Profession: Recommendations for a Consistent U.S. Policy ترجمه عنوان مقاله محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Economic Consequences of Expanding Accounting Recognition ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Economy-Wide Sentiment on Analysts’ Research Activities ترجمه عنوان مقاله تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment? ترجمه عنوان مقاله تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان