مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مدیریت درامد بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong ترجمه عنوان مقاله  تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting ترجمه عنوان مقاله  مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of internal and external certification mechanisms in seasoned equity offerings ترجمه عنوان مقاله  نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  18 صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و حسابداری گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Percent accruals and the accrual anomaly: Korean evidence ترجمه عنوان مقاله  اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  27 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و حسابداری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل ریسک مدیریت تغییرات آب و هوایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ترجمه عنوان مقاله  تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market ترجمه عنوان مقاله  همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه حسابداری مدیریت محیطی شرکت تولیدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms ترجمه عنوان مقاله  شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  کنفرانس جهانی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم مدیریت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Internal audits of psychosocial risks at workplaces with certified OHS management systems ترجمه عنوان مقاله  ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم های مدیریت مورد تایید ایمنی و سلامت حرفه ای (OHS) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتغال حسابرسان مشتریان حسابرسی روی دریافت استقلال حسابرس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of ex-auditors’ employment with audit clients on perceptions of auditor independence ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با مشتریان حسابرسی روی دریافت ‌های استقلال حسابرس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست ارتباط رویکرد پژوهشی سازنده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach ترجمه عنوان مقاله  چشم ‌اندازهای مرتبط: تست ارتباط در رویکرد پژوهشی سازنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  پژوهش حسابداری […]

Read More