مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی شاخص گذاری منابع خوشه ای اینترنت اشیا – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimization of cluster resource indexing of Internet of Things based on improved ant colony algorithm ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی شاخص گذاری منابع خوشه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اجرای اینترنت اشیا در عملکرد شرکت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of Internet of things implementation on firm performance ترجمه عنوان مقاله تأثیر اجرای اینترنت اشیا در عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم رسانه اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management ترجمه عنوان مقاله مفاهیم تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شبکه اجتماعی در سیستم حمل و نقل آینده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social network analysis in future transportation systems: Contributions on observability, behaviour and structure ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی در سیستم های حمل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در موردتوسعه شبکه اجتماعی آنلاین از طریق پنج مدل Cs – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating the online social network development through the Five Cs Model of Similarity: The Facebook case ترجمه عنوان مقاله تحقیق و بررسی میزان توسعه شبکه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای مباحث جنسیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Gendered discourse patterns on online social networks: A social network analysis perspective ترجمه عنوان مقاله الگوهای مباحث جنسیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین: یک بینش تحلیلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور شبکه های اجتماعی الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The rise of electronic social networks and implications for advertisers ترجمه عنوان مقاله ظهور شبکه های اجتماعی الکترونیکی و پیامدهای تبلیغاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از حریم خصوصی در خدمات شبکه اجتماعی وسایل نقلیه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Location and trajectory privacy preservation in 5G-Enabled vehicle social network services ترجمه عنوان مقاله حفاظت از موقعیت و مسیر حریم خصوصی در خدمات شبکه اجتماعی وسایل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت حفاظت از دانش در خدمات شبکه های اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Novel Framework for Internet of Knowledge Protection in Social Networking Services ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب جدید برای اینترنت حفاظت از دانش در خدمات شبکه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های اجتماعی تلفیقی و تحلیل پوششی داده ها برای رتبه بندی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Combined social networks and data envelopment analysis for ranking ترجمه عنوان مقاله شبکه های اجتماعی تلفیقی و تحلیل پوششی داده ها برای رتبه بندی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل اطمینان برای سیستم کنترل جوامع دیجیتالی بر اساس IoT – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A High-Assurance Trust Model for Digital Community Control System Based on Internet of Things ترجمه عنوان مقاله مدل اطمینان با ضمانت بالا برای سیستم کنترل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار تکرار جمعی برای شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Collective iteration behavior for online social networks ترجمه عنوان مقاله رفتار تکرار جمعی برای شبکه های اجتماعی آنلاین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرویس کارآمد در شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Efficient service discovery in decentralized online social networks ترجمه عنوان مقاله کشف سرویس کارآمد در شبکه های اجتماعی آنلاین غیر متمرکز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان