مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی اطلاعات تجارت اینترنتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Value-based information privacy objectives for Internet Commerce ترجمه عنوان مقاله اهداف حفظ حریم خصوصی اطلاعات مبتنی بر ارزش برای تجارت اینترنتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل رفتار مشتری در محل های B2C تجارت الکترونیک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agent-based modelling and simulation in the analysis of customer behaviour on B2C e-commerce sites ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر در فساد در دریافت خدمات دولتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing perceptions on corruption in public service delivery via e-government platform ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر در ادراک فساد در دریافت خدمات دولتی توسط پلتفورم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر عملکرد بازار B2B شخص ثالث – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework to identify factors affecting the performance of third-party B2B e-marketplaces: A seller’s perspective ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب برای شناسایی عوامل موثر بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تهدیدات بورس اوراق بهادار – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock Exchange Threat Modeling, EGX as a Case Study ترجمه عنوان مقاله مدل سازی تهدیدات بورس اوراق بهادار، EGX به عنوان یک مورد برای مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داده کاوی برای شناسایی رهبران عقیده سیار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employing a data mining approach for identification of mobile opinion leaders and their content usage patterns in large telecommunications datasets ترجمه عنوان مقاله استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات اجتماعی میان رهبران عقیده در جوامع مجازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accumulation mechanism of opinion leaders’ social interaction ties in virtual communities: Empirical evidence from China ترجمه عنوان مقاله مکانیسم انباشت ارتباطات تعامل اجتماعی میان رهبران […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رهبران برای ترویج ارزش محصولات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using online opinion leaders to promote the hedonic and utilitarian value of products and services ترجمه عنوان مقاله استفاده از رهبران عقیده آنلاین برای ترویج […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید آنلاین بر اساس تکنولوژی پلتفورم B2C – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship analysis between online reviews and online shopping based on B2C platform technology ترجمه عنوان مقاله آنالیز روابط بین مرور آنلاین و خرید آنلاین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت الکترونیکی B2C مرزی به چین و نقش لجستیک ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cross Border B2C E-Commerce to Greater China and the role of logistics: a literature review ترجمه عنوان مقاله تجارت الکترونیکی B2C مرزی عظیم به چین و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی توزیع تجارت الکترونیکی B2C در آنتورپ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation of B2C e-commerce distribution in Antwerp using cargo bikes and delivery points ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی توزیع تجارت الکترونیکی B2C در آنتورپ با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insights on the adoption of social media marketing in B2B services ترجمه عنوان مقاله بینش ها در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media marketing in luxury brands: A systematic literature review and implications for management research ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس: […]

مشاهده و دانلود رایگان