مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری دانش شناختی و نوآوری باز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals ترجمه عنوان مقاله رهبری دانش شناختی و نوآوری باز: نقش قابلیت مدیریت دانش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتکا خدمات بهداشت و درمانی فنلاند به مدیریت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Finnish healthcare services lean management: Health services managers’ experiences in a special health care unit ترجمه عنوان مقاله اتکا خدمات بهداشت و درمانی فنلاند به […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ابقای مديريت بر تعصب تحليلگران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of managerial entrenchment on analyst bias ترجمه عنوان مقاله تاثير ابقای مديريت بر تعصب تحليلگران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری، کار حرفه ای، سلامت و عملکرد کارکنان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Leadership, job crafting, and employee health and performance ترجمه عنوان مقاله رهبری، کار حرفه ای، سلامت و عملکرد کارکنان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management ترجمه عنوان مقاله فراتر از تنوع جنسیتی: ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managerial assessments of export performance: What do they reflect? ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی: آنها چه بازتابی دارند؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای هوش هیجانی و رهبری تحول گرای مدیران – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and transformational leadership behaviours of construction project managers ترجمه عنوان مقاله رفتارهای هوش هیجانی و رهبری تحول گرای مدیران پروژه ساخت و ساز فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و سبک رهبری در قسمت تعلیم و تربیت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural intelligence and leadership style in the education sector ترجمه عنوان مقاله هوش فرهنگی و سبک رهبری در قسمت تعلیم و تربیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی هدایت سرمایه فکری به سمت نوآوری برتر – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How strategic knowledge management drives intellectual capital to superior innovation and market performance ترجمه عنوان مقاله چگونگی هدایت سرمایه فکری به سمت نوآوری برتر و عملکرد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and competitive advantage in Uganda’s microfinance industry ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و مزیت رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد اوگاندا فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and firm performance؛ Differentiating between accounting-based and market-based performance ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد بر پایه حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عامل تحرک گزارش سرمایه فکری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله What drives intellectual capital reporting? Evidence from Kuwait ترجمه عنوان مقاله عامل تحرک گزارش سرمایه فکری؛ شواهدی از کویت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی: بانکداری ترکیه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد مالی: یک مطالعه درباره بخش بانکداری […]

مشاهده و دانلود رایگان