مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش امید مصرف کننده در توضیح تاثیر ارزش برند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of consumer hope in explaining the impact of perceived brand value on customer–brand relationship outcomes in an online retailing environment ترجمه عنوان مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نگرش برند و eWOM بر تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت در صنعت بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of brand attitude and eWOM on consumers’ willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity ترجمه عنوان مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش احساسی ابتکارات مبتنی بر هنر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The emotional value of arts-based initiatives: Strengthening the luxury brand–consumer relationship ترجمه عنوان مقاله ارزش احساسی ابتکارات مبتنی بر هنر: تقویت روابط نام تجاری و مصرف […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برند هتل از طریق تقویت روابط برند در ذهن مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing hotel brand performance through fostering brand relationship orientation in the minds of consumers ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد برند هتل از طریق تقویت روابط برند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی برند مصرف کننده، جامعه و وفاداری برند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty ترجمه عنوان مقاله شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت تقویت شده بازاریابی موبایل و روابط برند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله We ARe at home: How augmented reality reshapes mobile marketing and consumer-brand relationships ترجمه عنوان مقاله ما در خانه هستیم: واقعیت تقویت شده بازاریابی موبایل و روابط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش رقابت پذیری سازمانی از طریق رسانه های اجتماعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Organisational Competitiveness Via Social Media – a Strategy as Practice Perspective ترجمه عنوان مقاله افزایش رقابت پذیری سازمانی از طریق رسانه های اجتماعی – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رسانه های اجتماعی و بازاریابی بر فروش برند – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Synergistic effects of social media and traditional marketing on brand sales: capturing the time-varying effects ترجمه عنوان مقاله اثرات هم افزایی رسانه های اجتماعی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات آمیخته بازاریابی تست خرده فروشی در حمایت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Testing Retail Marketing-Mix Effects on Patronage: A Meta-Analysis ترجمه عنوان مقاله اثرات آمیخته بازاریابی تست خرده فروشی در حمایت: یک متاآنالیز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تعدیل کننده حساسیت به اعتبار برند و نفوذ هنجاری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing perceived value: moderating effects of susceptibility to brand prestige and susceptibility to normative influence ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ارزش درک شده: اثرات تعدیل کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسافرت در رضایت مشتری با خدمات هتل – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effects of traveling for business on customer satisfaction with hotel services ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسافرت برای کسب و کار در رضایت مشتری با خدمات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک دانش آموزان استرالیایی از شغل فروشندگی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From resentment to excitement – Australasian students’ perception towards a sales career ترجمه عنوان مقاله از خشم تا هیجان – ادراک دانش آموزان استرالیایی از شغل […]

مشاهده و دانلود رایگان

7مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of EEG signals and its application to neuromarketing ترجمه عنوان مقاله آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان