مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Euro area structural reforms in times of a global crisis ترجمه عنوان مقاله اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر پاداش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the crowd mean business? An analysis of rewards-based crowdfunding as a source of finance for start-ups and small businesses ترجمه عنوان مقاله آنالیز سرمایه گذاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطرات نقدشوندگی و صندوق سرمایه گذاری در املاک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real Earnings Management, Liquidity Risk and REITs SEO Dynamics ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد واقعی، خطرات نقدشوندگی و صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت سرمایه گذار سازمانی برای اعلامیه های سود – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management and institutional investor trading prior to earnings announcements ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد و تجارت سرمایه گذار سازمانی قبلی برای اعلامیه های سود فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد فروش اولیه سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial Expert CEOs and Earnings Management Around Initial Public Offerings ترجمه عنوان مقاله مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد پیرامون فروش اولیه سهام فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت درآمد واقعی و تعهدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examination of real and accrual earnings management: A cross-country analysis of legal origin under IFRS ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت درآمد واقعی و تعهدی: یک تجزیه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری و مدیریت درآمد IPO – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله VC political connections and IPO earnings management ترجمه عنوان مقاله ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری مخاطره آمیز و مدیریت درآمد IPO (فروش اولیهٔ سهام) فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board financial expertise and dividend-paying behavior of firms: New insights from the emerging equity markets of China and Pakistan ترجمه عنوان مقاله خبرگی مالی هیئت مدیره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و مدیریت سود – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit Committees and Earnings Management – Evidence from the German Two-Tier Board System ترجمه عنوان مقاله کمیته حسابرسی و مدیریت سود – شواهد از سیستم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه CSR و کیفیت کسب و کار – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are Controlling Shareholders Influencing the Relationship Between CSR and Earnings Quality? Evidence from Chinese Listed Companies ترجمه عنوان مقاله تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط کیفیت افشاء پایداری با کیفیت درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are the Quantity and Quality of Sustainability Disclosures Associated with the Innate and Discretionary Earnings Quality? ترجمه عنوان مقاله ارتباط تعداد و کیفیت افشاء پایداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و کارآیی مواد غذایی در بازار آینده هند – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empirical Investigation on Food Inflation and Efficiency Issues in Indian Agri-futures Market ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی در مورد مسائل تورم و کارآیی مواد غذایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing Financial Integration of BRICS Equity Markets: An Empirical Analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان