مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی به عنوان پیش گوی خلاقیت کارمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The optimism-pessimism ratio as predictor of employee creativity: the promise of duality ترجمه عنوان مقاله نسبت خوش بینی و بد بینی به عنوان پیش گوی خلاقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده بهداشت رفتاری نیروی کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Future of the Behavioral Health Workforce: Optimism and Opportunity ترجمه عنوان مقاله آینده بهداشت رفتاری نیروی کار: خوش بینی و فرصت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت مدیریت خدمات بهداشت و درمان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development and validation of health service management competencies ترجمه عنوان مقاله توسعه و اعتبار بخشی به صلاحیت های مدیریت خدمات بهداشت و درمان فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتکا خدمات بهداشت و درمانی فنلاند به مدیریت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Finnish healthcare services lean management: Health services managers’ experiences in a special health care unit ترجمه عنوان مقاله اتکا خدمات بهداشت و درمانی فنلاند به […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری EEG در دانش عصب شناسی مصرف کننده – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Applying EEG in consumer neuroscience ترجمه عنوان مقاله به کارگیری EEG در دانش عصب شناسی مصرف کننده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of privacy policy on consumers’ perceived privacy ترجمه عنوان مقاله نقش سیاست حفظ حریم خصوصی در حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات اجتماعی مسئولانه HR و تاثیر آن بر سلامت کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Socially responsible HR practices and their effects on employees’ wellbeing: Empirical evidence from Catalonia, Spain ترجمه عنوان مقاله عملیات اجتماعی مسئولانه HR و اثرات آن ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of employees’ wellbeing on performance in the workplace ترجمه عنوان مقاله تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do career satisfaction and life satisfaction associate? ترجمه عنوان مقاله ارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An organizational change framework for digital servitization: Evidence from the Veneto region ترجمه عنوان مقاله چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی: شواهدی از منطقه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات سیاستی مدیریت توسعه پایدار اجتماعی – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Policy Initiatives for Governance of Socially Sustainable Development: India’s Account of Incessant Endeavors ترجمه عنوان مقاله ابتکارات سیاستی برای مدیریت توسعه پایدار اجتماعی: تلاش گزارشات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی برند، رضایت مشتری و نقش آنها در وفاداری به برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer–brand identification revisited: An integrative framework of brand identification, customer satisfaction, and price image and their role for brand loyalty and word of mouth ترجمه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی و مشارکت کارکنان در گمرک مالزی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship between Job Satisfaction and Employee Engagement At Royal Malaysian Customs Department (RMCD) ترجمه عنوان مقاله رابطه رضایت شغلی و مشارکت کارکنان در اداره گمرک […]

مشاهده و دانلود رایگان