مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of quality management systems on firm performance ترجمه عنوان مقاله تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Linking strategic management accounting and quality management systems ترجمه عنوان مقاله مرتبط سازی حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم های مدیریت کیفیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality risk management during pharmaceutical ‘good distribution practices’ – A plausible solution ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – راه حل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری در گواهینامه کیفیت با زنجیره هتل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investment decisions on quality certifications by hotel chains; Differences between ex ante and ex post decisions ترجمه عنوان مقاله تصمیمات سرمایه گذاری در گواهینامه های کیفیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درس هایی از صنعت فولاد: تفکیک ارزش ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lessons from the steel industry: if you can’t compete on price, innovate your way to value-added differentiation ترجمه عنوان مقاله درس هایی از صنعت فولاد: اصلاح […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات بهره وری در کارخانه های فولادی هند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Productivity Changes in Indian Steel Plants: DEA Approach ترجمه عنوان مقاله تغییرات بهره وری در کارخانه های فولادی هند: رویکرد DEA فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات الکترونیک در بازار آنلاین – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A comparative analysis of electronic service quality in the online open market and social commerce ترجمه عنوان مقاله تحلیل تطبیقی درباره ی کیفیت خدمات الکترونیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کيفيت ارتباط به عنوان پيشينه ارتباط با مشتری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relationship quality as an antecedent of customer relationship proneness: A cross-cultural study between Spain and Mexico ترجمه عنوان مقاله کيفيت ارتباط به عنوان پيشينه ارتباط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در هند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring electronic service quality in India using E-S-QUAL ترجمه عنوان مقاله سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در هند با استفاده از E-S-QUAL فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد کیفیت خدمات در خرید گروهی مبنی بر فیس بوک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of service quality in facebook-based group-buying ترجمه عنوان مقاله برآورد کیفیت خدمات در خرید گروهی مبنی بر فیس بوک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت ابعاد کیفیت خدمات در تجارت الکترونیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relative importance of service quality dimensions in E-commerce experiences ترجمه عنوان مقاله اهمیت نسبی ابعاد کیفیت خدمات در ورزیدگی تجارت الکترونیک فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری با کمپانی های کم هزینه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An investigation of customer satisfaction with low-cost and full-service airline companies ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد رضایت مشتری با کمپانی های کم هزینه و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک برای تحلیل پوششی داده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using Genetic Algorithms for Maximizing Technical Efficiency in Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله  استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان